Kết quả tìm kiếm cho "tinh gọn"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 120

Tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước

Tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước 

Cập Nhật 23-02-2017

"Tinh giản biên chế" được hiểu là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác... (Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (NĐ108)) nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Thời gian qua, TP Cần Thơ đang nỗ lực tinh giản biên chế nhằm góp phần quan trọng thực hiện thành công công tác cải cách hành chính (CCHC) ở địa phương.

Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả 

Cập Nhật 11-06-2017

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch của Thành ủy về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, Huyện ủy Thới Lai đã ban hành Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH) của huyện. Đây là Đề án quan trọng, nhằm sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, phù hợp có tính ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sắp xếp biên chế tinh gọn

Sắp xếp biên chế tinh gọn  

Cập Nhật 21-01-2018

Thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Ô Môn đã tiến hành sắp xếp lại biên chế cơ quan Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị- xã hội và đơn vị sự nghiệp của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và quyết định của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ.

Tag: tinh gọn biên chế, Sắp xếp biên chế, biên chế cơ quan Đảng

Tinh gọn đội ngũ cán bộ không chuyên trách

Tinh gọn đội ngũ cán bộ không chuyên trách  

Cập Nhật 02-12-2018

Thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11-7-2018 của HĐND thành phố (Nghị quyết 05), Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Đỏ chỉ đạo sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và ấp theo hướng tinh gọn.

Tag: Tinh gọn đội ngũ cán bộ, chuyên trách

Tinh gọn bộ máy -

Nâng tầm ngành Y tế Cần Thơ<br>
Bài 1: Thu gọn đầu mối

Tinh gọn bộ máy - Nâng tầm ngành Y tế Cần Thơ
Bài 1: Thu gọn đầu mối  

Cập Nhật 05-01-2019

Thời gian qua, ngành Y tế TP Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp để kiện toàn bộ máy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy bước đầu cũng gặp khó khăn

Tag: ngành Y tế TP Cần Thơ

Tinh gọn bộ máy vì nền hành chính hiệu lực, hiệu quả

Tinh gọn bộ máy vì nền hành chính hiệu lực, hiệu quả  

Cập Nhật 30-01-2019

Tinh gọn bộ máy không chỉ tiết kiệm ngân sách nhà nước, mà còn thay đổi tư duy, phương pháp làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tag: Tinh gọn bộ máy vì nền hành chính hiệu lực, hiệu quả

Tinh gọn tổ chức

Tinh gọn tổ chức  

Cập Nhật 29-12-2019

Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tinh giản biên chế; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Tag: Tinh gọn tổ chức, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu - Trưởng Phòng Nội vụ quận, đồng chí Đoàn Hoàng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

Ngành thuế quyết tâm tinh gọn, đảm bảo hiệu quả bộ máy

Ngành thuế quyết tâm tinh gọn, đảm bảo hiệu quả bộ máy  

Cập Nhật 09-03-2020

Triển khai thực hiện Nghị quyết 18 ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, đến tháng 2 vừa qua

Tag: Ngành thuế, tinh gọn, đảm bảo hiệu quả bộ máy, Nghị quyết 18, sắp xếp Chi cục Thuế (CCT) khu vực

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động  

Cập Nhật 18-10-2020

Huyện ủy, UBND huyện Thới Lai đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xong việc sắp xếp, sáp nhập, đặt tên, đổi tên một số ấp theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND TP Cần Thơ (Nghị quyết số 13).

Tag: tinh gọn bộ máy, huyện Thới Lai

Tinh gọn biên chế và tổ chức bộ máy

Tinh gọn biên chế và tổ chức bộ máy  

Cập Nhật 28-12-2020

Sau khi giải thể Ban Quản lý chợ huyện Thới Lai, cuối năm 2017, chị Ngô Thị Mỹ Nhân, Phó Trưởng Ban Quản lý chợ, được chuyển về làm công chức tài chính - kế toán xã Thới Thạnh.

Tag: Tinh gọn biên chế và tổ chức bộ máy, đồng chí Hồ Hồng Sương, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Thới Lai