Kết quả tìm kiếm cho "tiêu dùng hàng Việt Nam"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 159

Xây dựng văn hóa tiêu dùng ưu tiên hàng Việt Nam

Xây dựng văn hóa tiêu dùng ưu tiên hàng Việt Nam 

Cập Nhật 13-12-2012

Được triển khai từ tháng 8-2009 trong bối cảnh đất nước có những thời cơ thuận lợi, nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức, sau ba năm thực hiện, Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã góp phần giải quyết những khó khăn của nền kinh tế đất nước. Đây cũng là "cơn gió mạnh" thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Với những ý nghĩa kinh tế, xã hội to lớn, Cuộc vận động đã mở ra một giai đoạn mới trong thói quen mua sắm của mọi tầng lớp nhân dân, hướng đến một xã hội tiêu dùng mà hàng Việt là trung tâm.

Nỗ lực xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt cho người dân

Nỗ lực xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt cho người dân  

Cập Nhật 17-05-2018

Xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt cho người dân là một trong những mục tiêu trọng tâm được Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Ô Môn nỗ lực triển khai trong thời gian qua.

Tag: văn hóa tiêu dùng, hàng Việt Nam

Nâng cao nhận thức, thói quen tiêu dùng hàng Việt

Nâng cao nhận thức, thói quen tiêu dùng hàng Việt  

Cập Nhật 07-06-2018

Để Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động) lan tỏa và đi vào chiều sâu, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện Thới Lai

Tag: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, huyện Thới Lai, thói quen tiêu dùng hàng Việt

Thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất

hàng Việt trong nông dân

Thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất hàng Việt trong nông dân  

Cập Nhật 02-08-2018

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là Cuộc vận động), Hội Nông dân các cấp TP Cần Thơ không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên

Tag: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Tin dùng hàng Việt

Tin dùng hàng Việt  

Cập Nhật 13-09-2018

Thời gian qua, TP Cần Thơ có nhiều nỗ lực thúc đẩy kinh doanh, tiêu dùng hàng Việt tại các vùng nông thôn, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tag: Cần Thơ, hàng Việt, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt

Thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt  

Cập Nhật 27-03-2019

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, huyện Phong Điền đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động khuyến khích doanh nghiệp, người dân

Tag: cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong Điền, hàng Việt

Người dân đã ưu tiên tiêu dùng hàng Việt

Người dân đã ưu tiên tiêu dùng hàng Việt  

Cập Nhật 01-05-2019

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cho biết, sau 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ý thức của người tiêu dùng đã chuyển biến tích cực.

Tag: hàng Việt

Nhiều chương trình thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt

Nhiều chương trình thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt  

Cập Nhật 04-03-2020

(CT)- Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, năm 2020, Sở Công thương TP Cần Thơ sẽ triển khai đa dạng các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa,

Tag: thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, năm 2020, Sở Công thương TP Cần Thơ

Thốt Nốt khuyến khích kinh doanh, tiêu dùng hàng Việt Nam

Thốt Nốt khuyến khích kinh doanh, tiêu dùng hàng Việt Nam  

Cập Nhật 25-03-2020

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn quận Thốt Nốt đạt được nhiều kết quả rất tích cực.

Tag: Thốt Nốt, kinh doanh, tiêu dùng hàng Việt Nam

Trợ lực hàng Việt

Trợ lực hàng Việt  

Cập Nhật 24-09-2020

Theo kết quả điều tra dư luận xã hội của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Cần Thơ (Ban Chỉ đạo Cuộc vận động TP Cần Thơ) năm 2019, tỷ lệ người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn, mua sản phẩm hàng Việt đạt tới 72,9%.

Tag: Trợ lực hàng Việt, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Cần Thơ