Kết quả tìm kiếm cho "tham gia xây dựng nông thôn mới"

Kết quả 31 - 40 trong khoảng 73

“Điểm nghẽn” trong hoàn thành
các tiêu chí nông thôn mới

“Điểm nghẽn” trong hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới 

Cập Nhật 09-10-2012

Bộ Tiêu chí quốc gia về Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) được xem là "kim chỉ nam" trong quá trình XDNTM đối với các tỉnh, thành trong cả nước. Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai thực hiện, Bộ Tiêu chí này cùng với Bộ Tiêu chí TP Cần Thơ về XDNTM (20 tiêu chí) đã bộc lộ những điểm chưa hợp lý, gây lúng túng cho các địa phương trong việc lên kế hoạch thực hiện; quy trình, nguyên tắc để thẩm định những tiêu chí đã hoàn thành…

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới cần có sự tham gia của người dân 

Cập Nhật 04-02-2010

* Triển khai đề án đào tạo nghề cho 1 triệu lao động nông thôn mỗi năm

Mặt trận tham gia xây dựng đô thị văn minh

Mặt trận tham gia xây dựng đô thị văn minh 

Cập Nhật 03-07-2017

Tháng 4-2017, phường An Phú, quận Ninh Kiều được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Góp phần vào thành tích đó, UBMTTQVN phường có vai trò tích cực trong việc vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" (TDĐKXDNTMĐTVM), do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động.

Gỡ “vướng” để nâng chất các tiêu chí

Gỡ “vướng” để nâng chất các tiêu chí  

Cập Nhật 29-08-2017

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của hệ thống chính trị từ thành phố đến xã và sự đồng thuận cao của nhân dân tích cực tham gia đóng góp

Tag: xây dựng nông thôn mới, Cần Thơ

Chung sức xây dựng nông thôn mới khởi sắc

Chung sức xây dựng nông thôn mới khởi sắc  

Cập Nhật 26-05-2018

Đẩy mạnh thực hiện "Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT)", UBMTTQVN xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chung sức cùng chính quyền địa phương xây dựng bộ mặt nông thôn mới khởi sắc.

Tag: Vận động, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Xây dựng nếp sống văn hóa trong thanh niên

Xây dựng nếp sống văn hóa trong thanh niên  

Cập Nhật 24-08-2018

Nhiều Đoàn cơ sở đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) nông thôn để nâng cao nhận thức về lối sống văn minh, ý thức tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tag: Xã đoàn Xuân Thắng

Cổ vũ, nhân rộng những mô hình hiệu quả, thiết thực

Cổ vũ, nhân rộng những mô hình hiệu quả, thiết thực  

Cập Nhật 06-11-2018

Ban Dân vận và Ban Thường trực UBMTTQVN quận Bình Thủy vừa tổ chức hội thi các mô hình tiêu biểu tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tag: Bình Thủy, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ ANTT

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ ANTT  

Cập Nhật 03-10-2019

(CT)- Ngày 3-10-2019, Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Tag: an ninh trật tự

Nhân rộng phong trào bảo vệ môi trường

Nhân rộng phong trào bảo vệ môi trường  

Cập Nhật 24-03-2020

Những năm qua, Mặt trận các cấp quận Bình Thủy đã tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường gắn với thực hiện Cuộc vận động

Tag: Mặt trận quận Bình Thủy, bảo vệ môi trường, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Đoàn kết xây dựng đô thị văn minh

Đoàn kết xây dựng đô thị văn minh  

Cập Nhật 13-07-2020

Trong 4 năm qua, Mặt trận các cấp quận Ninh Kiều phối hợp cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tag: xây dựng đô thị văn minh