Kết quả tìm kiếm cho "t��m linh"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Cần bước đột phá

Cần bước đột phá 

Cập Nhật 10-12-2009

Thời gian qua, lĩnh vực thương mại-dịch vụ (TM-DV) của TP Cần Thơ có bước phát triển đáng kể, thể hiện ngày càng rõ nét vai trò trung tâm, động lực phát triển TM-DV của vùng Đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL). Theo Sở Công thương thành phố, kết quả này đã thể hiện đúng theo mục tiêu chung của “Chương trình phát triển TM-DV TP Cần Thơ giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn đến năm 2020” được UBND TP Cần Thơ phê duyệt vào ngày 3-6-2008. Song, để thật sự xứng đáng với vai trò trung tâm TM-DV của vùng theo Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, từ nay đến năm 2020, TP Cần Thơ cần có những hướng đi cụ thể …

Để xứng tầm trung tâm thương mại vùng ĐBSCL

Để xứng tầm trung tâm thương mại vùng ĐBSCL 

Cập Nhật 23-09-2016

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17-2-2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, TP Cần Thơ đã không ngừng nỗ lực từng bước thể hiện vai trò trung tâm, động lực của vùng Tây Nam bộ trên các lĩnh vực, trong đó phải kể đến phát triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ (TM - DV). Để đạt mục tiêu này, những năm qua, thành phố tập trung thực hiện nhiều giải pháp, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.