Kết quả tìm kiếm cho "tổ chức chính quyền địa phương"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 69

Đại biểu quốc hội cho ý kiến về dự án 
Luật tổ chức chính quyền địa phương

Đại biểu quốc hội cho ý kiến về dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương 

Cập Nhật 25-11-2014

Nhiều ý kiến trái chiều về việc có hay không tổ chức HĐND cấp quận, phường

Tạo lập mô hình phát triển đột phá cho các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Tạo lập mô hình phát triển đột phá cho các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt  

Cập Nhật 22-11-2017

Chiều 22-11, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Tag: Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV, dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, tổ chức chính quyền địa phương

Nhiều đề xuất, kiến nghị sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

Cập Nhật 22-03-2019

Sáng 22-3, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần thứ 6

Tag: Hội nghị Thường trực HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Quốc hội thông qua 3 luật

Quốc hội thông qua 3 luật  

Cập Nhật 22-11-2019

(TTXVN)- Với 89,23% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương trong phiên họp chiều 22-11.

Tag: Quốc hội thông qua 3 luật, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Điểm mới của Luật Tổ chức Chính phủ,

Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi

Điểm mới của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi  

Cập Nhật 15-06-2020

Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi được thông qua và có hiệu lực vào ngày 1-7-2020.

Tag: Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, ngày 1-7-2020

Tổ chức của HÐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới? 

Cập Nhật 04-04-2021

Căn cứ quy định của Luật số 47/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 22-11-2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì tổ chức của HÐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có sự thay đổi so với nhiệm kỳ 2016-2021 về số lượng đại biểu HÐND, số lượng cấp phó và cơ cấu của Thường trực HÐND. Cụ thể như sau

Tag: Tổ chức của HÐND cấp

Tổ chức của HÐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới? 

Cập Nhật 04-04-2021

Căn cứ quy định của Luật số 47/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 22-11-2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì tổ chức của HÐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 có sự thay đổi so với nhiệm kỳ 2016-2021 theo hướng giảm số lượng đại biểu HÐND được bầu và giảm 1 Phó Chủ tịch HÐND. Cụ thể như sau

Tag: Tổ chức của HÐND cấp huyện

Tổ chức của HÐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới? Ðại biểu Quốc hội và Ðại biểu HÐND phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?

Tổ chức của HÐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới? Ðại biểu Quốc hội và Ðại biểu HÐND phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?  

Cập Nhật 05-04-2021

Hỏi: Tổ chức của HÐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới?. Ðáp: Căn cứ quy định của Luật số 47/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 22-11-2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì tổ chức của HÐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026

Tag: Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Cần Thơ, Tổ chức của HÐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới

Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 08-05-2021

Tiếp tục thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019

Tag: hoạt động của HÐND các cấp

Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Ðô thị HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 10-05-2021

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Ðô thị HÐND thành phố được quy định chung trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Tag: Ban Ðô thị HÐND