Kết quả tìm kiếm cho "tầm nhìn 2030"

Kết quả 41 - 50 trong khoảng 77

Định hướng phát triển đồng bộ 
các loại hình  giao thông vận tải

Định hướng phát triển đồng bộ các loại hình giao thông vận tải 

Cập Nhật 23-03-2014

Mới đây, UBND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp thông qua đồ án Điều chỉnh Quy hoạch giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Các sở, ngành thành phố đã có đóng góp thiết thực cho đồ án nhằm quy hoạch khai thác hiệu quả đường bộ, đường thủy, cả hàng không và đường sắt...

Liên kết xây dựng sản phẩm 
đặc thù tạo đột phá

Liên kết xây dựng sản phẩm đặc thù tạo đột phá 

Cập Nhật 30-03-2014

Theo Chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, ĐBSCL được xác định là một trong 7 vùng du lịch đặc trưng của cả nước. Thế nhưng, cho đến nay, du lịch ĐBSCL vẫn là “vùng trũng” trên bản đồ du lịch cả nước. Nhiều năm qua, ĐBSCL đã có không ít cuộc hội nghị, hội thảo bàn về vấn đề này. Hội thảo Liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng ĐBSCL do Tổng cục Du lịch tổ chức tại TP Cần Thơ hôm 26-3 một lần nữa nỗ lực vực dậy “vùng trũng” về du lịch này.

Giải quyết nhu cầu nhà ở theo từng nhóm đối tượng

Giải quyết nhu cầu nhà ở theo từng nhóm đối tượng 

Cập Nhật 20-09-2014

Nhằm đưa ra định hướng quy hoạch chung về đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn, thành phố đã giao Sở Xây dựng chủ trì triển khai Chương trình Phát triển nhà ở TP Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với sự tham gia tư vấn của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố. Hiện 2 đơn vị đang thống kê hiện trạng về nhà ở trên địa bàn thành phố và xây dựng nội dung Chương trình phát triển nhà ở cho từng nhóm đối tượng cụ thể để sớm đi vào triển khai thực hiện.

Tái cơ cấu, phát huy nội lực để phát triển bền vững

Tái cơ cấu, phát huy nội lực để phát triển bền vững 

Cập Nhật 14-10-2015

Với chủ trương tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng (MHTT), kinh tế TP Cần Thơ những năm qua gặt hái được những thành tựu quan trọng. Song, dưới tác động của các yếu tố chủ quan lẫn khách quan, MHTT này bắt đầu bộc lộ những điểm yếu và mâu thuẫn cần sớm được khắc phục. Từ thực tế đó, TP Cần Thơ thực hiện Đề tài nghiên cứu "Chuyển đổi MHTT kinh tế TP Cần Thơ phù hợp với toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới và khu vực giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt là Đề tài). Theo đó, việc chuyển đổi MHTT của thành phố được xác định từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững.

Điều chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL
gắn với biến đổi khí hậu

Điều chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL gắn với biến đổi khí hậu 

Cập Nhật 07-04-2016

Với các đặc điểm tự nhiên đặc thù, ĐBSCL là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng. Do vậy, rất cần một chiến lược lồng ghép các nội dung ứng phó với BĐKH và nước biển dâng ngay từ công tác quy hoạch, góp phần hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững. Bộ Xây dựng thực hiện đồ án "Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" (gọi tắt là Điều chỉnh quy hoạch vùng) để khắc phục các hạn chế trong việc triển khai quy hoạch được phê duyệt, phù hợp tình hình mới.

Kỳ vọng du lịch ĐBSCL

Kỳ vọng du lịch ĐBSCL 

Cập Nhật 06-04-2017

Du lịch ĐBSCL vốn giàu tiềm năng nhưng sự phát triển chưa có chiến lược cấp vùng và kết nối giữa các địa phương. Vì vậy Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (quy hoạch) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2227/QĐ- TTg, ngày 18-11-2016 mang đến kỳ vọng làm thay đổi tích cực ngành công nghiệp không khói vùng Tây Nam Bộ.

Đổi mới tư duy lãnh đạo, thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển

Đổi mới tư duy lãnh đạo, thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển 

Cập Nhật 12-04-2017

Ngày 12-4, UBND TP Cần Thơ chủ trì phối hợp các bên liên quan tổ chức Diễn đàn kinh tế thường niên năm 2017 với chủ đề "Giải pháp gia tăng năng lực cạnh tranh TP Cần Thơ giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030". Tại hội thảo này, các chuyên gia đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng năng lực cạnh tranh và tạo "đột phá" cho phát triển kinh tế của thành phố.