Kết quả tìm kiếm cho "sắp xếp cán bộ hoạt động không chuyên trách"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp cán bộ hoạt động không chuyên trách

Thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp cán bộ hoạt động không chuyên trách  

Cập Nhật 05-11-2018

Thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND TP Cần Thơ quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách

Tag: Cần Thơ, sắp xếp cán bộ hoạt động không chuyên trách, Ô Môn

Tinh gọn đội ngũ cán bộ không chuyên trách

Tinh gọn đội ngũ cán bộ không chuyên trách  

Cập Nhật 02-12-2018

Thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11-7-2018 của HĐND thành phố (Nghị quyết 05), Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Đỏ chỉ đạo sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và ấp theo hướng tinh gọn.

Tag: Tinh gọn đội ngũ cán bộ, chuyên trách

Sắp xếp, đưa bộ máy đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả

Sắp xếp, đưa bộ máy đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả  

Cập Nhật 04-03-2019

Ðến nay, đội ngũ cán bộ (CB) không chuyên trách xã, thị trấn và ấp ở huyện Thới Lai đã được sắp xếp, bố trí công việc theo tinh thần Nghị quyết số 05/2018/NQ-HÐND của HÐND TP Cần Thơ (Nghị quyết 05).

Tag: Sắp xếp, đưa bộ máy đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, Đồng chí Lâm Văn Liếp, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai