Kết quả tìm kiếm cho "quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 12

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh 

Cập Nhật 30-04-2012

Ngay sau khi có sự chỉ đạo của Thành ủy Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (sau đây gọi tắt là NQTƯ4), Huyện ủy Thới Lai đã nhanh chóng xây dựng Kế hoạch thực hiện NQTƯ4. Đồng thời, Huyện ủy cũng tổ chức quán triệt và chỉ đạo các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện NQTƯ4 cho cán bộ, đảng viên đúng tiến độ và thời gian quy định. Đến nay, các cấp ủy Đảng huyện Thới Lai đã hoàn thành việc quán triệt NQTƯ4 cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Hiệu quả bước đầu

Hiệu quả bước đầu 

Cập Nhật 04-06-2012

Thực hiện Kế hoạch của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ quan đảng, đoàn thể (CQĐĐT) và cơ quan chính quyền (CQCQ) các cấp, cuối năm 2011, Quận ủy Ninh Kiều và Quận ủy Thốt Nốt đã thí điểm thành lập Đảng bộ CQĐĐT và Đảng bộ CQCQ quận. Qua 9 tháng đi vào hoạt động, các đảng bộ này đã bước đầu thực hiện khá tốt các mặt công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, để các đảng bộ này tiếp tục hoạt động hiệu quả, cần được các cơ quan cấp trên xem xét, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc.

Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

Cập Nhật 02-06-2013

Trong số 73 cán bộ (CB) quy hoạch Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ quận Ninh Kiều nhiệm kỳ 2015-2020, có 42,46% cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi), 35,61% nữ; trên 97% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, 42,46% trình độ cao cấp và cử nhân chính trị… Kết quả trên phần nào cho thấy công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ của quận trong nửa nhiệm kỳ qua được các cấp ủy đảng thuộc đảng bộ quận Ninh Kiều chú trọng và chủ động hơn trong xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa…

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung
kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ 

Cập Nhật 20-04-2014

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ (CB) có đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, 3 năm qua, các cấp ủy đảng quận Cái Răng luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng CB. Nhờ vậy, đến nay phần lớn cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ quận và các phường nhiệm kỳ 2015-2020 có trình độ chuyên môn và chính trị đạt chuẩn, trong đó nhiều CB còn được trưởng thành từ cơ sở.

Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 cán bộ nữ chiếm 21,9% 

Cập Nhật 16-07-2017

(CT)- Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, kết quả quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (lần thứ nhất) nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo có 105 đồng chí.

Tag: quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ

Hội nghị Trung ương 7:

Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ

Hội nghị Trung ương 7: Toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW về công tác cán bộ 

Cập Nhật 21-05-2018

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tag: Ban Chấp hành Trung ương, Hội nghị trung ương 7, công tác cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền

Nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, sử dụng đất, gắn với quản lý tốt trật tự đô thị 

Cập Nhật 13-09-2020

Qua nghiên cứu, tôi cơ bản thống nhất với những số liệu, đánh giá về thành tựu đạt được 5 năm qua của thành phố, cũng như những hạn chế đã được đề cập trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 trình tại Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Tag: Đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy