Kết quả tìm kiếm cho "phao cứu sinh cho doanh nghiệp"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Xem thị trường nội địa

là "phao cứu sinh"

cho doanh nghiệp

Xem thị trường nội địa là "phao cứu sinh" cho doanh nghiệp  

Cập Nhật 07-07-2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND TP Cần Thơ thực hiện mục tiêu kép, vừa tập trung phòng chống, kiểm soát dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; vừa triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Tag: thị trường nội địa, "phao cứu sinh" cho doanh nghiệp, UBND TP Cần Thơ