Kết quả tìm kiếm cho "phù hợp với giai đoạn mới"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 15

Dược Viễn Đông đầu tư 320 tỷ đồng đến năm 2010 

Cập Nhật 28-12-2007

Tiếp tục những bước phát triển mạnh mẽ của mình, Tập đoàn Dược phẩm Viễn Đông vừa thông qua danh mục đầu tư giai đoạn 2007 – 2010, gồm 6 dự án mới với tổng số vốn đầu tư lên tới 320 tỷ đồng. Ông Lê Văn Dũng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dược phẩm Viễn Đông cho biết, 6 dự án mới này đều tập trung vào các thế mạnh của Viễn Đông, đồng thời phù hợp với những mục tiêu, chiến lược phát triển lâu dài của Tập đoàn.

Cần chính sách "đòn bẩy"

Cần chính sách "đòn bẩy" 

Cập Nhật 03-10-2010

“Sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu cần có mức đầu tư đúng và phù hợp với giai đoạn mới, chứ không thể để nông dân tự bơi. Nông dân liên kết theo “cụm sản xuất” hoặc mô hình hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, áp dụng kỹ thuật cao, nhằm tạo ra những sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế”. Đó là ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học trong việc phát huy hiệu quả của chuỗi giá trị lúa gạo.

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo phương châm xây dựng nông thôn mới

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo phương châm xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 03-11-2011

“Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thúc đẩy đưa công nghiệp vào nông thôn, giải quyết việc làm và chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông thôn” là một trong những nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Đây được coi là giải pháp giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững, cần được triển khai thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, cùng các bộ, ngành liên quan. Tuy nhiên, phải bảo đảm yêu cầu phù hợp với đặc điểm về tự nhiên, môi trường, kinh tế, văn hóa, xã hội và vấn đề dân tộc của từng vùng, miền. Đây cũng được Đảng và Nhà nước ta coi là một nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đối với địa bàn nông nghiệp, nông thôn.

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới 
để nâng cao đời sống người dân

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống người dân 

Cập Nhật 06-10-2016

Ngày 16-8-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM) giai đoạn 2016-2020. Theo đó, mục tiêu tổng quát được đề ra là xây dựng nông thôn mới (NTM) để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đồng thời, xây dựng các vùng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phù hợp, có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc…

“Bộ khung” mới cho các xã nông thôn mới

“Bộ khung” mới cho các xã nông thôn mới 

Cập Nhật 21-02-2017

Qua hơn 6 năm triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới cho thấy một số tiêu chí chưa hoàn toàn phù hợp với thực tiễn mang tính đặc thù của mỗi vùng miền. Vì vậy, Chính phủ đã kịp thời Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Từ bộ tiêu chí này, TP Cần Thơ vừa ban hành Bộ Tiêu chí TP Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Cần chiến lược chung và cách làm mới

Cần chiến lược chung và cách làm mới 

Cập Nhật 30-08-2011

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có nhiều đóng góp quan trọng cho cả nước, nhưng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chưa tương xứng với tiềm năng, vai trò, vị trí. Trong giai đoạn dòng vốn đầu tư trong khu vực, trên thế giới đang có xu hướng dịch chuyển theo hướng tái cấu trúc của các nền kinh tế thì việc nhận diện đúng thực trạng, có chiến lược thu hút đầu tư, tư duy phát triển và các giải pháp phù hợp, đồng bộ là những vấn đề cần quan tâm để tăng cường thu hút FDI vào ĐBSCL…

Bước chuẩn bị cho hành trình mới

Bước chuẩn bị cho hành trình mới 

Cập Nhật 06-04-2010

Năm 2010, năm cuối thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động ngoại thành và chiến sĩ lực lượng vũ trang xuất ngũ” (gọi tắt là Đề án Đào tạo nghề) giai đoạn 2006-2010, TP Cần Thơ sẽ có thêm trên 3.300 lao động được học các nghề phổ thông, phù hợp với thực tế trình độ, khả năng của người lao động. Có thể nói, Đề án Đào tạo nghề năm 2010 không chỉ đánh dấu sự kết thúc một chặng đường mà còn để định hình và mở ra hướng đi mới. Đó là tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án “Đào tạo nghề đến năm 2020”), nhằm phục vụ yêu cầu nguồn nhân lực giai đoạn tới, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp...

Kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn mới

Kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn mới  

Cập Nhật 29-09-2018

Hội đồng Lý luận Trung ương vừa phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Thể chế phát triển nhanh - bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Tag: Hội thảo khoa học, “Thể chế phát triển nhanh - bền vững"

Nghiên cứu đề ra mục tiêu, giải pháp phát triển thành phố sát thực tế, phù hợp với giai đoạn mới

Nghiên cứu đề ra mục tiêu, giải pháp phát triển thành phố sát thực tế, phù hợp với giai đoạn mới  

Cập Nhật 03-07-2019

(CT)- Chiều 3-7, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 họp bàn việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tag: Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Nghiên cứu đề ra mục tiêu, giải pháp phát triển thành phố sát thực tế, phù hợp với giai đoạn mới

7 tuyến cao tốc thay đổi diện mạo đồng bằng sông Cửu Long

7 tuyến cao tốc thay đổi diện mạo đồng bằng sông Cửu Long  

Cập Nhật 19-10-2020

Thủ tướng giao Bộ GTVT khẩn trương nghiên cứu, xem xét xây dựng kế hoạch đầu tư tổng thể các dự án giao thông trung hạn và dài hạn của vùng ĐBSCL, trong đó, lưu ý khi mở thêm tuyến giao thông mới phải phù hợp với thực tế

Tag: Cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Quy hoạch phát triển vùng ĐBSCL giai đoạn 2031-2030