Kết quả tìm kiếm cho "nhiệm kỳ 2016-2021"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 181

Lựa chọn những người ưu tú nhất để bầu vào Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới

Lựa chọn những người ưu tú nhất để bầu vào Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới  

Cập Nhật 04-01-2021

(CTO) - Sáng 4-1, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2021) và tổng kết hoạt động Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tag: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ, kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2021), tổng kết hoạt động Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

Ấn tượng sâu sắc về một nhiệm kỳ thành công

Ấn tượng sâu sắc về một nhiệm kỳ thành công  

Cập Nhật 30-03-2021

(TTXVN)- Sáng 29-3, thảo luận ở hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước và Chính phủ, các đại biểu đều bày tỏ ấn tượng sâu sắc về một nhiệm kỳ thành công của Chủ tịch nước và Chính phủ.

Tag: Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch nước, Chính phủ

Bà Võ Thị Ánh Xuân

được bầu giữ chức

Phó Chủ tịch nước

nhiệm kỳ 2016-2021

Bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021  

Cập Nhật 06-04-2021

Chiều 6-4, với 447/449 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 93,13% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Tag: Bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021, Quốc hội, bà Võ Thị Ánh Xuân

Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 13-04-2021

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND (thành phố và cấp huyện), các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định.

Tag: Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND các cấp TP Cần Thơ

Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 14-04-2021

- Cấp huyện: Ðầu nhiệm kỳ, HÐND các quận, huyện trong thành phố có tổng số 313 đại biểu; trong đó, có 89 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 28,43%; 16 đại biểu tôn giáo, chiếm tỷ lệ 5,11%; 4 đại biểu dân tộc ít người, chiếm tỷ lệ 1,28%.

Tag: Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Ðô thị HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 11-05-2021

Ban Ðô thị của HÐND thành phố được kỳ họp thứ nhất HÐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 quyết nghị thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-HÐND ngày 30-6-2016, gồm 9 thành viên

Tag: Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Ðô thị HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Ðô thị HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 18-05-2021

Ðể nâng cao vai trò trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của Ban Ðô thị HÐND thành phố trong nhiệm kỳ tiếp theo, Ban Ðô thị kiến nghị một số nội dung cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo như sau:

Tag: Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Ðô thị HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 21-05-2021

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố đã thực hiện thẩm tra 109 dự thảo nghị quyết của HÐND thành phố, 64 báo cáo chuyên đề và 2 tờ trình (không ban hành nghị quyết) do UBND thành phố trình HÐND

Tag: Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 25-05-2021

Nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Kinh tế - Ngân sách đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HÐND thành phố.

Tag: Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

Hoạt động của Ban Pháp chế HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 

Cập Nhật 10-06-2021

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Pháp chế thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban của HÐND thành phố (Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Ðô thị) và Văn phòng HÐND thành phố để trao đổi kinh nghiệm hoạt động về những vấn đề có liên quan.

Tag: Hoạt động của Ban Pháp chế HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021