Kết quả tìm kiếm cho "nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 15

Từng bước cải thiện môi trường đầu tư

Từng bước cải thiện môi trường đầu tư 

Cập Nhật 22-03-2012

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là dòng vốn quan trọng để bổ sung cho quá trình đầu tư phát triển của các địa phương. Thu hút FDI không chỉ thúc đẩy sản xuất, giải quyết việc làm, tạo nguồn thu ngân sách mà còn mang lại giá trị về hợp tác khoa học kỹ thuật, tiếp thu kinh nghiệm quản lý… Chính vì thế, “Hoàn thiện môi trường đầu tư để tăng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào TP Cần Thơ” là một trong những mục tiêu quan trọng mà thành phố đặt ra từ nay đến năm 2015 để thúc đẩy kinh tế phát triển.

Cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư 

Cập Nhật 04-01-2013

Trong khi nguồn vốn đầu tư của ngân sách nhà nước còn hạn chế, việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài góp phần quan trọng bổ sung nguồn vốn đầu tư trong nước. Cải thiện môi trường đầu tư, xóa bỏ những rào cản không phù hợp, nhằm tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy nền kinh tế phát triển đang là định hướng quan trọng trong điều kiện hiện nay của Việt Nam.

Khai thác tốt các nguồn thu,
tăng cường đầu tư cho phát triển

Khai thác tốt các nguồn thu, tăng cường đầu tư cho phát triển 

Cập Nhật 08-04-2014

Thời gian qua công tác thu ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Thốt Nốt còn gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế vẫn chưa khởi sắc nhiều, vốn cho đầu tư công còn bị cắt giảm. Để đảm bảo tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển, ngoài việc tăng cường khai thác các nguồn thu, quận Thốt Nốt đã và đang rất quan tâm đến việc sử dụng một cách hiệu quả nhất các nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước...

Phát huy vai trò “đòn bẩy”
trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò “đòn bẩy” trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 09-06-2015

Thời gian qua, bên cạnh nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, TP Cần Thơ tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Trong đó, thành phố đề ra nhiều chính sách thu hút, mời gọi doanh nghiệp (DN) đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tại 36 xã XDNTM. Nỗ lực này đã mang lại những kết quả bước đầu. Song để DN tích cực chung sức XDNTM rất cần những chính sách, sự hỗ trợ kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế từ phía Nhà nước, hài hòa lợi ích các bên khi tham gia XDNTM...

Giải bài toán vốn tín dụng cho ĐBSCL

Giải bài toán vốn tín dụng cho ĐBSCL 

Cập Nhật 14-07-2016

Những năm qua, bên cạnh nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, nguồn vốn tín dụng ngân hàng đã góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế- xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Để đánh giá hiệu quả nguồn vốn tín dụng tại ĐBSCL, vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cùng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức hội thảo tại tỉnh Hậu Giang. Cùng đó, một số cơ chế, chính sách tín dụng cũng được đề cập đến nhằm phát huy nội lực thúc đẩy ĐBSCL phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Ưu tiên thực hiện các công trình xây dựng cơ bản

Ưu tiên thực hiện các công trình xây dựng cơ bản 

Cập Nhật 19-02-2017

Nhằm phát huy hiệu quả từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trong lĩnh vực đầu tư công, quận Thốt Nốt xác định rõ mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017. Theo đó, quận ưu tiên các công trình trường học đạt chuẩn quốc gia, công trình phục vụ mục tiêu an sinh xã hội, phát triển hạ tầng giao thông… phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2017.

Bố trí vốn kịp thời cho các dự án bức thiết

Bố trí vốn kịp thời cho các dự án bức thiết 

Cập Nhật 25-02-2017

Đầu năm 2017, công tác xây dựng cơ bản (XDCB) đã được các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện triển khai quyết liệt theo Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ các nguồn vốn ngân sách Nhà nước do thành phố phân bổ. Việc chủ động kế hoạch vốn, xác định các công trình trọng điểm, bức thiết là cơ sở cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cần Thơ nỗ lực sử dụng
hiệu quả nguồn vốn đầu tư

Cần Thơ nỗ lực sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư  

Cập Nhật 15-12-2019

Năm 2020, thành phố Cần Thơ xác định điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương; kiểm soát và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay đầu tư phát triển;

Tag: Cần Thơ, nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn vay đầu tư phát triển

Tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020

Tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 

Cập Nhật 15-07-2020

UBND TP Cần Thơ vừa có Công văn số 2018/UBND-XDĐT yêu cầu giám đốc các sở; thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố và chủ tịch UBND các quận, huyện triển khai các biện pháp tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ các nguồn ngân sách nhà nước năm 2020

Tag: Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020, UBND TP Cần Thơ

Ðầu tư nhiều công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp

Ðầu tư nhiều công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp  

Cập Nhật 05-01-2021

(CT) - Năm 2020 huyện Thới Lai triển khai 41 công trình thủy lợi tạo nguồn, với tổng vốn đầu tư hơn 17,22 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước và tất cả các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Tag: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thới Lai, huyện Thới Lai, công trình thủy lợi