Kết quả tìm kiếm cho "nghị quyết trừng phạt"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 281

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu  

Cập Nhật 14-01-2018

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức (CB, ĐV, CC), nhất là CB chủ chốt xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh đã thực hiện tốt phong trào “tự soi, tự sửa”

Tag: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, phong trào “tự soi, tự sửa”, huyện Vĩnh Thạnh

Phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên

Phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên  

Cập Nhật 28-05-2018

Hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, hầu hết cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt đều thể hiện ý thức tự tu dưỡng

Tag: Nghị quyết Trung ương 4, quận Thốt Nốt

Phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy 

Cập Nhật 11-06-2018

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Tag: “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW

“Luồng gió mới” thúc đẩy phát triển, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp

“Luồng gió mới” thúc đẩy phát triển, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp  

Cập Nhật 08-09-2018

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngành nông nghiệp Việt Nam đạt được nhiều kết quả quan trọng, cho thấy sự cần thiết, thiết thực

Tag: Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ

Phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên  

Cập Nhật 09-09-2018

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, mỗi cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), công chức (CC) xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ tự soi rọi bản thân để khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Tag: cán bộ, đảng viên, Nghị quyết Trung ương 4

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên  

Cập Nhật 01-04-2019

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, các cấp ủy đảng xác định thực hiện những giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là rất quan trọng.

Tag: Quận ủy Bình Thủy, Nghị quyết Trung ương 4

Phát huy vai trò,

trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên  

Cập Nhật 06-05-2019

Đây được xem là một trong những giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tại TP Cần Thơ, các cấp ủy đảng triển khai thực hiện hiệu quả

Tag: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xây dựng chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Trường Đại học Tây Đô

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên 

Cập Nhật 28-07-2019

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã góp phần tạo chuyển biến, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng.

Tag: thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Phát huy vai trò nêu gương

Phát huy vai trò nêu gương  

Cập Nhật 19-01-2020

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tag: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Phát huy trách nhiệm, vai trò nêu gương

Phát huy trách nhiệm, vai trò nêu gương  

Cập Nhật 04-10-2020

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05), cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Đảng bộ xã Trung An, huyện Cờ Đỏ đã tự soi, tự sửa nghiêm túc.

Tag: Nghị quyết Trung ương 4