Kết quả tìm kiếm cho "người hoạt động không chuyên trách"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 11

Đề nghị xem xét, nâng mức hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực 

Cập Nhật 08-10-2015

Trước kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố, cử tri đề nghị thành phố kiến nghị với Trung ương xem xét, nâng mức hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực vì mức phụ cấp như hiện nay còn quá thấp, chưa đảm bảo cho nhu cầu của cuộc sống. Nội dung trả lời của Sở Nội vụ thành phố, như sau:

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại cấp xã 

Cập Nhật 18-06-2012

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 23/2012/QĐ-TTg ngày 31-5-2012 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn, áp dụng cho các cán bộ chuyên trách giữ chức vụ bầu cử theo nhiệm kỳ ở cấp xã, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20-7-2012.

Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ 

Cập Nhật 13-06-2010

Ngày 12-1-2010, UBND thành phố ban hành Quyết định 03/2010/QĐ-UBND “Về việc quy định chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh và khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức đoàn thể cấp xã” (gọi tắt là QĐ03). Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện quyết định này đã nảy sinh nhiều vấn đề bất hợp lý, gây bức xúc cho đội ngũ cán bộ cơ sơ...

Thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp cán bộ hoạt động không chuyên trách

Thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp cán bộ hoạt động không chuyên trách  

Cập Nhật 05-11-2018

Thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND TP Cần Thơ quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách

Tag: Cần Thơ, sắp xếp cán bộ hoạt động không chuyên trách, Ô Môn

Tinh gọn đội ngũ cán bộ không chuyên trách

Tinh gọn đội ngũ cán bộ không chuyên trách  

Cập Nhật 02-12-2018

Thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11-7-2018 của HĐND thành phố (Nghị quyết 05), Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Đỏ chỉ đạo sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và ấp theo hướng tinh gọn.

Tag: Tinh gọn đội ngũ cán bộ, chuyên trách

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW 

Cập Nhật 01-03-2019

Kết quả thực hiện việc khoán kinh phí chi phụ cấp theo định mức cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố: 9/9 quận

Tag: Nghị quyết số 19-NQ/TW

Sớm hoàn thành việc sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách 

Cập Nhật 07-03-2019

(CT)- Ngày 7-3, Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát tại Sở Nội vụ về việc thực hiện Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 11-7-2018, của HĐND thành phố về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách (NQ 05).

Tag: Sớm hoàn thành việc sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019 

Cập Nhật 03-06-2019

Quy định mới về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công; giảm số lượng công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; chế độ, chính sách đối với vận động viên thể thao thành tích cao; thủ tục biên phòng điện tử thực hiện 24/24 giờ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019.

Tag: Chính sách mới, Giảm số lượng công chức, Đấu thầu dịch vụ công, Thủ tục biên phòng điện tử

Đề nghị quy định thống nhất về người hoạt động không chuyên trách 

Cập Nhật 18-11-2019

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thành phố thống nhất hướng dẫn thực hiện quy định số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khu vực, giữa Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11-7-2018 của HĐND thành phố và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24-4-2019 của Chính phủ. Nội dung trả lời của Sở Nội vụ thành phố như sau:

Tag: người hoạt động không chuyên trách