Kết quả tìm kiếm cho "người dân nông thôn"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 335

Để người dân nông thôn 
ngày càng tin dùng hàng Việt

Để người dân nông thôn ngày càng tin dùng hàng Việt 

Cập Nhật 25-12-2012

Theo Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (gọi tắt là Ban chỉ đạo) TP Cần Thơ, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn thành phố tập trung triển khai có hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" (gọi tắt là Cuộc vận động) đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần làm thay đổi nhận thức của người tiêu dùng, nhất là người dân nông thôn trong việc ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng Việt. Tuy nhiên, Cuộc vận động tại một số địa phương vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế cần nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ để người dân nông thôn ngày càng tin dùng hàng Việt.

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn 

Cập Nhật 23-08-2016

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Vì vậy, những năm qua, các địa phương triển khai nhiều mô hình, hỗ trợ phát triển sản xuất. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

“Tương tác” tạo lực hoàn thành

các tiêu chí nông thôn mới

“Tương tác” tạo lực hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới  

Cập Nhật 30-05-2018

Quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 11 về hộ nghèo là 2 tiêu chí có tác động qua lại, hỗ trợ nhau trong việc cải thiện mức sống cho người dân nông thôn.

Tag: Bộ Tiêu chí TP Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới  

Cập Nhật 23-10-2018

Quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), người dân nông thôn mà trọng tâm là nông dân được xác định là chủ thể thực hiện Chương trình.

Tag: xây dựng nông thôn mới

Nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân nông thôn là ưu tiên số một

Nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân nông thôn là ưu tiên số một  

Cập Nhật 09-01-2019

Giai đoạn 2016-2020 đánh dấu công cuộc xây dựng nông thôn mới (XDNTM) TP Cần Thơ bước sang giai đoạn mới theo hướng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng

Tag: nông thôn mới TP Cần Thơ

Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn 

Cập Nhật 13-03-2019

(CT)- Theo Ban Chỉ đạo Các chương tình mục tiêu quốc gia TP Cần Thơ, giai đoạn 2016-2018, việc thực hiện tiêu chí số 16 về văn hóa tại các xã xây dựng nông thôn mới của thành phố bám sát phương châm vừa đảm bảo đạt tiêu chuẩn nông thôn mới hiện đại, vừa giữ gìn được nét văn hóa truyền thống.

Tag: văn hóa, dân nông thôn

Cấp nước ổn định cho người dân nông thôn trong mùa khô hạn

Cấp nước ổn định cho người dân nông thôn trong mùa khô hạn  

Cập Nhật 28-02-2020

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Trung tâm nước) thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ đang quản lý và vận hành 188 hệ thống

Tag: Cấp nước, người dân nông thôn, mùa khô hạn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ

Lấy nâng cao đời sống vật chất, tinh thần
của người dân nông thôn làm mục tiêu xuyên suốt

Lấy nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn làm mục tiêu xuyên suốt  

Cập Nhật 07-04-2020

Kể từ khi Chính phủ phát động Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) vào năm 2010, cùng với cả nước, tiến trình XDNTM của TP Cần Thơ đã bước qua giai đoạn

Tag: Ông Lê Văn Tính, Phó chánh chuyên trách Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới TP Cần Thơ, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, tiến trình XDNTM của TP Cần Thơ, Xây dựng nông thôn mới

Cấp điện an toàn cho sinh hoạt và sản xuất của người dân nông thôn

Cấp điện an toàn cho sinh hoạt và sản xuất của người dân nông thôn  

Cập Nhật 29-07-2020

Để tăng chất lượng điện phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của người dân nông thôn, Sở Công Thương TP Cần Thơ vừa khởi công xây dựng Công trình đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn huyện Thới Lai.

Tag: Cấp điện an toàn cho sinh hoạt và sản xuất của người dân nông thôn, Ông Trần Lê Bình, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ

Nâng chất toàn diện đời sống

người dân nông thôn

Nâng chất toàn diện đời sống người dân nông thôn  

Cập Nhật 13-10-2020

Giai đoạn 2016-2020 đánh dấu mốc quan trọng trong Chương trình Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của TP Cần Thơ với toàn bộ 36 xã và 4 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tag: Nâng chất toàn diện đời sống người dân nông thôn, Chương trình Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của TP Cần Thơ, ông Lê Văn Tính, Phó Chánh chuyên trách Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới TP Cần Thơ, nông thôn mới