Kết quả tìm kiếm cho "ngăn ngừa vi phạm"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 62

Tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa vi phạm trong Đảng

Tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa vi phạm trong Đảng 

Cập Nhật 24-05-2017

Nhằm ngăn ngừa tổ chức đảng và đảng viên (ĐV) vi phạm, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII,

Tag: Ô Môn, Nghị quyết Trung ương 4, kiểm tra, giám sát

Ngăn ngừa vi phạm trong Đảng

Ngăn ngừa vi phạm trong Đảng 

Cập Nhật 28-06-2017

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy phường Long Hòa, quận Bình Thủy đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) đối với các chi bộ và cán bộ, đảng viên (CB, ĐV). Qua đó, kịp thời chấn chỉnh các chi bộ, CB, ĐV khắc phục khuyết điểm, không để dẫn đến vi phạm phải thi hành kỷ luật.

Tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa vi phạm

Tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa vi phạm  

Cập Nhật 21-12-2017

Năm 2017, cùng với thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) chuyên đề, thường xuyên, Ủy Ban kiểm tra (UBKT) các cấp quận Thốt Nốt đẩy mạnh công tác KT tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Tag: Ủy Ban kiểm tra

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa vi phạm

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa vi phạm  

Cập Nhật 11-01-2018

Năm 2017, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp TP Cần Thơ thực hiện khá toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) theo quy định.

Tag: Phạm Minh Phúc, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ, công tác kiểm tra giám sát 2017

Tạo công bằng, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định

Tạo công bằng, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định  

Cập Nhật 12-04-2018

Song song với thu ngân sách, công tác thanh, kiểm tra quyết toán thuế là một trong những nhiệm vụ của ngành thuế nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm về thuế.

Tag: Ông Lê Tấn Nẫm, hỗ trợ doanh nghiệp, thu ngân sách, vi phạm về thuế

Lấp "lỗ hổng" công tác cán bộ: Ngăn ngừa lạm dụng, thao túng quyền lực

Lấp "lỗ hổng" công tác cán bộ: Ngăn ngừa lạm dụng, thao túng quyền lực  

Cập Nhật 08-10-2019

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ nhằm ngăn ngừa lạm dụng, thao túng quyền lực, lấp "lỗ hổng" trong công tác cán bộ, góp phần lựa chọn, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực.

Tag: Công tác cán bộ, Ngăn ngừa lạm dụng, Thao túng quyền lực, Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, Chống chạy chức, Chạy quyền

Ngăn ngừa vi phạm trong Đảng

Ngăn ngừa vi phạm trong Đảng  

Cập Nhật 19-12-2019

Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Cờ Đỏ quan tâm công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, ngăn ngừa vi phạm, giúp tổ chức đảng và ĐV khắc phục khuyết điểm, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

Tag: Đồng chí Lê Thành Đô, Bí thư Đảng ủy xã Đông Thắng, Đảng bộ huyện Cờ Đỏ, Ngăn ngừa vi phạm trong Đảng, Theo đồng chí Nguyễn Bá Tước, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cờ Đỏ

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa tội phạm

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa tội phạm  

Cập Nhật 01-01-2020

Mỗi năm, Công an TP Cần Thơ phối hợp ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tổ chức hàng ngàn cuộc tuyên truyền pháp luật, phương thức, thủ đoạn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để người dân nắm, nâng cao tinh thần tự quản, tự phòng, tự bảo vệ.

Tag: phòng ngừa tội phạm

Thực hiện tốt công tác

kiểm tra, giám sát

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát  

Cập Nhật 15-05-2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng huyện Thới Lai thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) trong Đảng. Qua đó, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; ngăn ngừa vi phạm

Tag: các cấp ủy đảng huyện Thới Lai, công tác kiểm tra (KT) giám sát (GS) trong Đảng, giữ vững kỷ luật kỷ cương của Đảng, ngăn ngừa vi phạm, đẩy lùi suy thoái trong cán bộ (CB) đảng viên (ĐV), nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng ĐV.

Ngăn ngừa vi phạm

Ngăn ngừa vi phạm  

Cập Nhật 18-03-2021

Sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp huyện Phong Ðiền đã chủ động triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ðảng.

Tag: Ðảng bộ huyện Phong Ðiền, Trần Thái Sơn, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND, Chủ nhiệm UBKT Ðảng ủy xã Nhơn Ái, Ngăn ngừa vi phạm