Kết quả tìm kiếm cho "ngày 17-2-2005"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 21

Tập trung thực hiện những công trình hạ tầng trọng điểm

Tập trung thực hiện những công trình hạ tầng trọng điểm 

Cập Nhật 21-03-2010

Ngày 20-3-2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 366/QĐ-TTg (Quyết định 366) về việc ban hành kế hoạch xây dựng và phát triển TP Cần Thơ giai đoạn 2009 – 2015 (để triển khai tiếp Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 2 năm 2005 của Bộ Chính trị). Sau một năm thực hiện Quyết định 366, nhiều công trình xây dựng cơ bản trọng điểm trên địa bàn thành phố đang được triển khai thực hiện…

Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm của vùng ĐBSCL

Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm của vùng ĐBSCL 

Cập Nhật 18-02-2012

Ngày 17-2-2005, Bộ Chính trị (Khóa IX) ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về Xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (gọi tắt là NQ45). Thực hiện nghị quyết quan trọng này, hơn 6 năm qua, Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực vượt bậc, phấn đấu trở thành thành phố động lực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế -xã hội của thành phố và vùng ĐBSCL... Kết quả đạt được của chặng đường đã qua sẽ là bài học kinh nghiệm quý báu để TP Cần Thơ nỗ lực vượt khó khăn, thách thức cho chặng đường sắp tới trở thành thành phố trung tâm, thành phố động lực thúc đẩy sự phát triển của vùng ĐBSCL...

Hợp lực để thành phố Cần Thơ phát triển

Hợp lực để thành phố Cần Thơ phát triển 

Cập Nhật 07-02-2013

Năm 2013 có ý nghĩa đặc biệt - năm Ðảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố, 6 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) ngày 17-2-2005 về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Gần một thập niên qua, thành phố đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế - xã hội của vùng ÐBSCL.

Để xứng tầm trung tâm thương mại vùng ĐBSCL

Để xứng tầm trung tâm thương mại vùng ĐBSCL 

Cập Nhật 23-09-2016

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17-2-2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, TP Cần Thơ đã không ngừng nỗ lực từng bước thể hiện vai trò trung tâm, động lực của vùng Tây Nam bộ trên các lĩnh vực, trong đó phải kể đến phát triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ (TM - DV). Để đạt mục tiêu này, những năm qua, thành phố tập trung thực hiện nhiều giải pháp, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Đầu tư lớn, đồng bộ, hiện đại 
để công nghiệp phát triển xứng tầm

Đầu tư lớn, đồng bộ, hiện đại để công nghiệp phát triển xứng tầm 

Cập Nhật 26-09-2016

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW (ngày 17-2-2005) của Bộ Chính trị "Về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", TP Cần Thơ đã từng bước thể hiện vai trò trung tâm động lực vùng trên một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực công nghiệp. Mạng lưới các khu, cụm công nghiệp hình thành và từng bước được lấp đầy đã tác động mạnh mẽ đến thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp của thành phố.

Huy động nguồn nhân lực trẻ

Huy động nguồn nhân lực trẻ 

Cập Nhật 29-09-2016

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17-2-2005 của Bộ Chính trị (Nghị quyết 45), về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhấn mạnh: Đảng bộ thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt toàn diện các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội. Trong đó đẩy mạnh công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm; xem trọng phát triển một số ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động. 10 năm thực hiện, với sự đồng lòng vượt khó của các cấp chính quyền, sở ngành và nhân dân thành phố, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm có bước tiến rõ rệt, huy động hiệu quả nguồn lực lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu

Nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu 

Cập Nhật 03-10-2016

Theo Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 17-2-2005 của Bộ Chính trị, về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thành phố đã tăng cường công tác ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH), góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Và 10 năm qua, Cần Thơ đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều dự án, giải pháp ứng phó, giảm thiểu tác hại do BĐKH gây ra...

Hướng đến trung tâm đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao

Hướng đến trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

Cập Nhật 04-10-2016

Để xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành trung tâm vùng ĐBSCL và cả nước ở các lĩnh vực, trong đó có giáo dục - đào tạo (theo Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 17-2-2005 của Bộ Chính trị), rất cần nguồn nhân lực trình độ cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 10 năm qua, Đảng, chính quyền địa phương đã tập trung đầu tư nguồn lực, hỗ trợ cho cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố phát triển.

Hướng đến nền 
hành chính hiện đại

Hướng đến nền hành chính hiện đại 

Cập Nhật 07-10-2016

Thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn TP Cần Thơ đã và đang đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác cải cách hành chính, hướng đến nền hành chính hiện đại. Sau khi thực hiện, đến nay, thành phố đã gặt hái được nhiều kết quả khả quan, đây là tiền đề quan trọng để thành phố hoàn thành tốt mục tiêu như Nghị quyết số 45-NQ/TW (ngày 17-2-2005 của Bộ Chính trị) xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Cần Thơ đến năm 2020 trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông…

Tập trung nguồn lực tạo bước đột phá trong năm 2019

Tập trung nguồn lực tạo bước đột phá trong năm 2019  

Cập Nhật 03-02-2019

15 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Cần Thơ phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), ngày 17-2-2005

Tag: đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Tập trung nguồn lực tạo bước đột phá trong năm 2019