Kết quả tìm kiếm cho "ngày 17-2-2005"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 21

Chờ cơ chế đặc thù để tiếp tục bứt phá...

Chờ cơ chế đặc thù để tiếp tục bứt phá... 

Cập Nhật 17-09-2016

LTS: Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) ban hành ngày 17-2-2005 về Xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (NQ45), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện. Nhằm giới thiệu đến bạn đọc những thành tựu đó, từ số báo ngày 17-9-2016, Báo Cần Thơ khởi đăng loạt bài trong chuyên mục "10 năm thực hiện NQ45".

Cần nhiều trợ lực

Cần nhiều trợ lực 

Cập Nhật 12-09-2011

Ngày 17-2-2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (NQ 45). Ngày 20-3-2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 366/QĐ-TTg về kế hoạch triển khai tiếp NQ 45 (QĐ 366). Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo danh mục một số dự án ưu tiên đầu tư thực hiện NQ 45. Sau 6 năm triển khai NQ 45 và hơn 2 năm triển khai QĐ 366, nhiều công trình thuộc danh mục các dự án nêu trên đã được các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai lập thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, theo nhận định của các ngành hữu quan, cần nhiều trợ lực hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các danh mục dự án theo QĐ 366 trên địa bàn thành phố.

Quyết tâm vượt qua thách thức

Quyết tâm vượt qua thách thức 

Cập Nhật 07-06-2012

Ngày 20 – 3 – 2009, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 366/QĐ - TTg về ban hành Kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết số 45- NQ/TW ngày 17 - 2 - 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ giai đoạn 2009-2015 (gọi tắt là QĐ 366). Thực hiện quyết định này, song hành với thực hiện Nghị quyết 45 bước đầu mang lại những kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố. Tuy nhiên, mới đây, tại buổi họp đóng góp cho báo cáo kết quả thực hiện QĐ 366, nhiều ý kiến cho rằng: Vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức để thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đưa thành phố cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020.

Hướng đến mục tiêu thành phố công nghiệp

Hướng đến mục tiêu thành phố công nghiệp 

Cập Nhật 22-09-2011

Theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 17-2-2005 của Bộ Chính trị, (khóa IX) về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp (CN) hóa, hiện đại hóa đất nước (gọi tắt là Nghị quyết 45), Cần Thơ phải phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp CN hóa, hiện đại hóa, cơ bản trở thành thành phố CN trước năm 2020… Thực hiện Nghị quyết 45, dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với nỗ lực và quyết tâm cao, TP Cần Thơ đã đạt được những thành tựu quan trọng và chuẩn bị nguồn lực cho mục tiêu trở thành thành phố CN.

Để thành phố Cần Thơ  
“đột phá”  phát triển

Để thành phố Cần Thơ “đột phá” phát triển 

Cập Nhật 21-09-2014

UBND TP Cần Thơ vừa tổ chức cuộc họp góp ý cho Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 20-3-2009 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định 366) về việc ban hành Kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17-2-2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ giai đoạn 2009-2015. Tại cuộc họp này, các đại biểu đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp nhằm giúp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL có thể "tăng tốc" phát triển thời gian tới và TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương vươn lên xứng tầm với một trung tâm động lực phát triển của vùng…

Cần cơ chế, chính sách đặc thù

Cần cơ chế, chính sách đặc thù 

Cập Nhật 14-09-2015

Xây dựng và phát triển các khu công nghiệp (KCN) là điều kiện quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu đưa TP Cần Thơ cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020 theo Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 - 2 - 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để thực hiện mục tiêu này, đòi hỏi TP Cần Thơ cần có những quyết sách phù hợp thu hút đầu tư, phát triển các KCN một cách hiệu quả nhất, ngang tầm với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của vùng. Chính vì thế, ngay từ bây giờ, các cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút đầu tư vào các KCN cần được xem xét thực hiện.

Cần Thơ - dấu ấn tăng trưởng 15 năm

Cần Thơ - dấu ấn tăng trưởng 15 năm  

Cập Nhật 22-05-2020

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW, ngày 17-2-2005, của Bộ Chính trị khóa IX “về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (NQ45), kinh tế- xã hội (KT-XH) TP Cần Thơ đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng tăng lên.

Tag: Thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX, TP Cần Thơ, Ban Kinh tế Trung ương

“Đầu tàu” đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

“Đầu tàu” đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao  

Cập Nhật 22-05-2020

Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 17-2-2005 của Bộ Chính trị xác định xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành trung tâm vùng ĐBSCL và cả nước trong nhiều lĩnh vực.

Tag: Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 17-2-2005 của Bộ Chính, xây dựng và phát triển TP Cần Thơ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

15 năm nỗ lực trở thành trung tâm y tế vùng ĐBSCL

15 năm nỗ lực trở thành trung tâm y tế vùng ĐBSCL  

Cập Nhật 22-05-2020

Trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW, ngày 17-2-2005, của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Cần Thơ đã có những bước tiến dài trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tag: Nghị quyết 45-NQ/TW, ngày 17-2-2005, của Bộ Chính trị khóa IX, 15 năm nỗ lực trở thành trung tâm y tế vùng ĐBSCL, BV Phụ sản TP Cần Thơ, Bác sĩ CKII Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ

Tập trung nguồn lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết 59, xây dựng Cần Thơ phát triển toàn diện

Tập trung nguồn lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết 59, xây dựng Cần Thơ phát triển toàn diện  

Cập Nhật 31-12-2020

Xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước là mục tiêu Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17-2-2005 của Bộ Chính trị (khóa XI) đặt ra cho TP Cần Thơ sau khi được chia tách từ tỉnh Cần Thơ (cũ).

Tag: Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Nghị quyết số 45-NQ/TW