Kết quả tìm kiếm cho "nông thôn đồng bằng “thay áo” mới"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

10 năm, nông thôn đồng bằng “thay áo” mới <br>

<B>Bài 1: Thuận lòng dân</B>

10 năm, nông thôn đồng bằng “thay áo” mới
Bài 1: Thuận lòng dân  

Cập Nhật 16-10-2019

Được phát động vào năm 2010, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn, mang tính đột phá trong phát triển toàn diện kinh tế-xã hội nông thôn

Tag: Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Nông thôn vùng ĐBSCL

10 năm, nông thôn đồng bằng “thay áo” mới <br> Bài 2: Những bài học kinh nghiệm</br>

10 năm, nông thôn đồng bằng “thay áo” mới
Bài 2: Những bài học kinh nghiệm
  

Cập Nhật 16-10-2019

Xây dựng nông thôn mới (NTM) bao gồm một tổng thể các hoạt động cải biến sâu sắc nông thôn, nông dân và nền nông nghiệp. Trong giai đoạn đầu thực hiện chương trình tại ĐBSCL, các địa phương vừa bắt tay thực hiện các giải pháp

Tag: 10 năm, nông thôn đồng bằng “thay áo” mới, Bài 2: Những bài học kinh nghiệm

10 năm, nông thôn đồng bằng "thay áo” mới" <br>Bài cuối: Bứt phá trên chặng đường mới

10 năm, nông thôn đồng bằng "thay áo” mới"
Bài cuối: Bứt phá trên chặng đường mới  

Cập Nhật 17-10-2019

Chúng ta không được phép chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đạt được; xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc.

Tag: nông thôn đồng bằng