Kết quả tìm kiếm cho "mời đấu thầu gạo dự trữ quốc gia năm 2020"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Thông báo mời đấu thầu 4.500 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2020 

Cập Nhật 18-04-2020

(CT)- Ngày 17-4-2020, Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam bộ thông báo mời đấu thầu 4.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ

Tag: Cục Dự trữ nhà nước Khu vực Tây Nam bộ, mời đấu thầu gạo dự trữ quốc gia năm 2020, Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ