Kết quả tìm kiếm cho "mô hình trồng màu chuyên canh dưới ruộng ông Nguyễn Văn On"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Lợi nhuận cao

từ chuyên canh màu

Lợi nhuận cao từ chuyên canh màu  

Cập Nhật 02-10-2018

Gần 4 năm thực hiện mô hình trồng màu chuyên canh dưới ruộng, ông Nguyễn Văn On ở khu vực 3, phường Ba Láng, quận Cái Răng có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Tag: mô hình trồng màu chuyên canh dưới ruộng ông Nguyễn Văn On