Kết quả tìm kiếm cho "làm theo gương Bác"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 272

Vận động nhân dân làm theo gương Bác

Vận động nhân dân làm theo gương Bác  

Cập Nhật 01-04-2019

Thiết thực làm theo gương Bác, Ðảng bộ bộ phận khu vực 5 (phường An Thới, quận Bình Thủy), nỗ lực thực hiện chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân… góp phần xây dựng đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Tag: làm theo gương Bác, Ðảng bộ bộ phận khu vực 5 (phường An Thới, quận Bình Thủy)

Lan tỏa việc làm theo gương Bác

Lan tỏa việc làm theo gương Bác  

Cập Nhật 08-03-2020

Học tập và làm theo Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư...

Tag: làm theo gương Bác, Chi bộ khu vực 4, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, Võ Thị Kim Ngân, Bí thư Chi bộ khu vực 4, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Làm theo gương Bác bằng những việc thiết thực

Làm theo gương Bác bằng những việc thiết thực  

Cập Nhật 14-06-2020

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Phòng Đào tạo (gồm Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng và Phòng Công tác chính trị - học sinh, sinh viên) đã khắc phục khó khăn, tích cực tham mưu Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý học sinh, sinh viên.

Tag: Làm theo gương Bác, Chi bộ Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

Lan tỏa việc làm theo gương Bác

Lan tỏa việc làm theo gương Bác  

Cập Nhật 12-10-2020

“Làm theo” Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

Tag: Làm theo gương Bác

Vận động nhân dân làm theo gương Bác

Vận động nhân dân làm theo gương Bác  

Cập Nhật 28-12-2020

Thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ khu vực 2, phường An Bình, quận Ninh Kiều, nỗ lực thực hiện chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân…

Tag: làm theo gương Bác, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ khu vực 2, phường An Bình, quận Ninh Kiề

Lan tỏa việc làm theo gương Bác

Lan tỏa việc làm theo gương Bác  

Cập Nhật 24-01-2021

Với nhiều giải pháp tích cực giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, năm 2020, ấp Tân Nhơn có 4 hộ thoát nghèo. Đây là một trong nhiều việc Chi bộ ấp Tân Nhơn, xã Tân Thới, huyện Phong Điền đã và đang thực hiện theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tag: làm theo gương Bác

Làm theo gương Bác bằng những việc thiết thực

Làm theo gương Bác bằng những việc thiết thực  

Cập Nhật 10-03-2021

Các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Thới Lai nỗ lực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) bằng những việc làm cụ thể.

Tag: Làm theo gương Bác, những việc thiết thực, hiến đất

Làm theo Bác bằng những

hành động thiết thực

Làm theo Bác bằng những hành động thiết thực  

Cập Nhật 09-05-2021

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05) cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), nhân dân huyện Cờ Đỏ đã học tập và làm theo gương Bác bằng những hành động thiết thực.

Tag: Làm theo Bác bằng những hành động thiết thực, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), nhân dân huyện Cờ Đỏ, học tập và làm theo gương Bác

Thi đua làm theo gương Bác

Thi đua làm theo gương Bác  

Cập Nhật 13-05-2021

Trong 5 năm qua, Quận ủy Cái Răng đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05) bằng những việc làm thiết thực.

Tag: làm theo gương Bác, phong cách Hồ Chí Minh

Phát huy, nhân rộng những

điển hình làm theo gương Bác

Phát huy, nhân rộng những điển hình làm theo gương Bác  

Cập Nhật 31-05-2021

Trong 5 năm qua, Quận ủy Ninh Kiều đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05) bằng những việc làm thiết thực.

Tag: Phát huy nhân rộng những điển hình làm theo gương Bác, Quận ủy Ninh Kiều