Kết quả tìm kiếm cho "kinh tế - xã hội Bình Thủy"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 53

Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu 
kinh tế xã hội năm 2014

Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2014 

Cập Nhật 24-06-2014

Bình Thủy được xem là quận công nghiệp của TP Cần Thơ, mặc dù vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng khó khăn chung của tình hình kinh tế, nhưng nhờ sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo thành phố và quận Bình Thủy, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 của quận đạt và vượt kế hoạch. Từ kết quả khả quan này, quận Bình Thủy đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong năm nay.

Hoàn thành các chỉ tiêu, tạo đà phát triển kinh tế-xã hội năm 2016

Hoàn thành các chỉ tiêu, tạo đà phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 

Cập Nhật 27-12-2015

Năm 2015 là năm đánh dấu sự chuyển mình của quận Bình Thủy trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội. Đến thời điểm này, quận đã hoàn thành đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu cơ bản, 3 chỉ tiêu tham khảo. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp hoàn thiện, các thành phần kinh tế sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả… cùng đóng góp vào sự phát triển chung của quận. Đồng thời tạo đà để phát triển mạnh mẽ trong năm 2016 .

Hoàn thành sớm 
các chỉ tiêu kinh tế-xã hội

Hoàn thành sớm các chỉ tiêu kinh tế-xã hội  

Cập Nhật 08-12-2017

Trong năm 2017, do chủ động triển khai, chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt, kịp thời các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, nên các chỉ tiêu cơ bản của quận Bình Thủy

Tag: quận Bình Thủy, chỉ tiêu kinh tế-xã hội

Kiên quyết xử lý các sai phạm về đất đai ở quận Bình Thủy

Kiên quyết xử lý các sai phạm về đất đai ở quận Bình Thủy  

Cập Nhật 10-05-2018

(CT)- Đó là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành hữu quan, UBND quận Bình Thủy về tình hình kinh tế - xã hội

Tag: sai phạm đất đai Bình Thủy

[Bình Thủy] Nỗ lực sớm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm

[Bình Thủy] Nỗ lực sớm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm  

Cập Nhật 29-06-2018

Quận Bình Thủy tập trung thực hiện chủ đề năm “Kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị quận tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Tag: Quận Bình Thủy, kinh tế - xã hội Bình Thủy

Tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội

Tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội  

Cập Nhật 27-09-2018

Trong 9 tháng qua, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh của quận Bình Thủy đều đạt tiến độ và vượt kế hoạch đề ra…

Tag: kiểm tra, gia cố đê bao, Cồn Sơn

Nâng chất đô thị Bình Thủy

Nâng chất đô thị Bình Thủy  

Cập Nhật 18-01-2020

Thời gian qua, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ tiếp tục triển khai thực hiện các công trình nhằm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương, nâng cấp đô thị theo hướng hiện đại, sáng-xanh-sạch-đẹp.

Tag: đô thị Bình Thủy, Huỳnh Phan Hộ, đường Võ Văn Kiệt, Phòng Quản lý Đô thị quận Bình Thủy

Quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020

Quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020  

Cập Nhật 31-01-2020

Năm 2020, Đảng bộ quận Bình Thủy xác định chủ đề năm là “Lãnh đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính”.

Tag: Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Năng động vượt khó,

tăng tốc phát triển

Năng động vượt khó, tăng tốc phát triển  

Cập Nhật 30-06-2020

Kinh tế-xã hội (KT-XH) của quận Bình Thủy tiếp tục duy trì phát triển ổn định trong 6 tháng đầu năm với hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đạt từ 60% trở lên dù bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19.

Tag: Bình Thủy, Kinh tế xã hội, dịch COVID-19

Đồng lòng vượt khó và chuẩn bị tốt cho năm 2021

Đồng lòng vượt khó và chuẩn bị tốt cho năm 2021  

Cập Nhật 13-12-2020

Năm 2020, quận Bình Thủy vừa tập trung phòng, chống dịch COVID-19, vừa điều hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Ước tính đến cuối năm, quận thực hiện đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch.

Tag: Ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh