Kết quả tìm kiếm cho "kiến nghị về thủ tục hành chính (TTHC)”"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Đặt thêm thủ tục hành chính, 
gây phiền hà cho dân

Đặt thêm thủ tục hành chính, gây phiền hà cho dân 

Cập Nhật 13-10-2010

TP Cần Thơ là một trong số ít địa phương được Tổ công tác đề án 30 của Chính phủ đánh giá cao về công tác rà soát, kiến nghị sửa đổi hoặc loại bỏ những thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, qua kiểm tra việc thực hiện bộ TTHC của Tổ công tác đề án 30 TP Cần Thơ cũng phát hiện nhiều yếu kém, khuyết điểm. Trong đó, có việc tùy tiện đặt thêm thủ tục trái quy định như đơn xin sửa nhà, buộc người dân phải đến khu vực, ấp xác nhận một số loại giấy tờ,... Tình trạng này không chỉ gây cản trở chiến lược cải cách hành chính của thành phố mà còn gây phiền hà cho người dân...

Ứng dụng Zalo tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính

Ứng dụng Zalo tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính  

Cập Nhật 06-02-2020

Quận Ninh Kiều đã xây dựng Trang tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính (TTHC) trên ứng dụng Zalo, với mục đích tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, tạo thêm kênh tương tác giữa tổ chức, cá nhân với chính quyền địa phương.

Tag: Ứng dụng Zalo, phản ánh, kiến nghị, thủ tục hành chính

Cây sáng kiến

Cây sáng kiến  

Cập Nhật 25-06-2020

Trong các phong trào thi đua yêu nước, nhiều công chức, viên chức trẻ đã có sáng kiến cải cách hành chính (CCHC) được áp dụng, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Tag: sáng kiến cải cách hành chính, công chức, viên chức trẻ, anh Ngô Thành Duy, Sáng kiến “Ứng dụng Zalo xây dựng trang tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính (TTHC)”, anh Đặng Anh Thư