Kết quả tìm kiếm cho "kh��a XII"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 6

BẾ MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 2 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

BẾ MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 2 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII 

Cập Nhật 12-03-2016

NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH PHẢI BẢO ĐẢM THIẾT THỰC, KHẢ THI

Tăng cường phối hợp để giải quyết các vụ việc tồn đọng

Tăng cường phối hợp để giải quyết các vụ việc tồn đọng 

Cập Nhật 27-07-2010

Trung tuần tháng 7, Đoàn giám sát do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XII thành lập đã tiến hành giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong thi hành án dân sự ở TP Cần Thơ. Kết quả giám sát tình hình trên từ năm 2008 đến hết quí I năm 2010 cho thấy hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn TP Cần Thơ đã đạt được những kết quả khả quan. Việc tổ chức triển khai, thực hiện Luật Thi hành án dân sự nghiêm túc, tỷ lệ án thi hành xong đạt và vượt chỉ tiêu của Bộ Tư pháp đề ra... Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng nhiều án tồn đọng, kéo dài...

Bảo đảm quyền có mức sống thích đáng ở nước ta hiện nay

Bảo đảm quyền có mức sống thích đáng ở nước ta hiện nay 

Cập Nhật 18-07-2018

C. Mác cho rằng, “người ta phải có khả năng sống đã rồi mới có thể “làm ra lịch sử”. Nhưng muốn sống được thì trước hết cần phải có thức ăn, thức uống, nhà ở, quần áo và một vài thứ khác nữa”. Quyền có mức sống thích đáng thể hiện những nhu cầu đó.

Tag: Quyền có mức sống thích đáng, C Mác, Văn kiện Đại hội XII của Đảng, Tiền lương, Thu nhập công bằng, Điều kiện sống, Tái sản xuất sức lao động

Một số vấn đề cốt yếu về xây dựng thể chế phát triển nhanh - bền vững

Một số vấn đề cốt yếu về xây dựng thể chế phát triển nhanh - bền vững 

Cập Nhật 02-05-2019

Kế thừa những thành tựu lý luận tích lũy được qua hơn 30 năm đổi mới; cập nhật, nắm bắt các xu thế phát triển của thời đại; tính toán toàn diện điều kiện, khả năng của đất nước để xây dựng và thực hiện vững chắc thể chế phát triển nhanh - bền vững là con đường đi đến thành công.

Tag: Xây dựng thể chế, Phát triển nhanh - bền vững, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Thành tựu lý luận, Đổi mới