Kết quả tìm kiếm cho "k��� s��"

Kết quả 41 - 50 trong khoảng 67

Triển khai, quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại 

Cập Nhật 30-09-2011

* Nâng cao nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho cán bộ chủ chốt