Kết quả tìm kiếm cho "kịp thời khắc phục hạn chế"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 13

Khắc phục hạn chế, triển khai công tác 
xây dựng cơ bản hiệu quả

Khắc phục hạn chế, triển khai công tác xây dựng cơ bản hiệu quả 

Cập Nhật 31-03-2016

Trong năm qua, UBND thành phố đã sớm ban hành các quyết định giao vốn, bổ sung, ứng vốn và điều chỉnh vốn, tạo chủ động cho các chủ đầu tư thực hiện các hồ sơ, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thi công. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả hơn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Thực hiện nghiêm việc bố trí vốn cân đối ngân sách địa phương cho các lĩnh vực theo quy định của HĐND thành phố…

Khắc phục khuyết điểm, tạo chuyển biến toàn diện các mặt công tác

Khắc phục khuyết điểm, tạo chuyển biến toàn diện các mặt công tác 

Cập Nhật 25-08-2013

Nói về việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (NQTW4) của đơn vị mình, Đại tá Vũ Văn Tảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP Cần Thơ, cho biết: trong đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQTW4, Đảng ủy Sở đã thẳng thắn chỉ ra một trong những hạn chế, khuyết điểm thuộc về trách nhiệm của Đảng ủy Sở là: thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa kịp thời nên một số cán bộ chiến sĩ (CB,CS) có biểu hiện dao động về tư tưởng, chưa an tâm công tác; một số CB, CS còn ngại khó, ngại khổ, chưa nhiệt tình... Nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm này, sau đợt kiểm điểm, Đảng ủy Sở đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chỉ đạo các chi bộ nắm bắt tư tưởng, để kịp thời động viên, giáo dục, giúp CB,CS thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng 

Cập Nhật 24-05-2015

Nhiệm kỳ 2010-2015, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp quận Thốt Nốt đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS). Qua đó, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã ngăn ngừa có hiệu quả tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh giúp nhiều tổ chức đảng, đảng viên khắc phục hạn chế, khuyết điểm không để đến mức vi phạm phải thi hành kỷ luật. Đồng thời, qua KT, GS, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã phát hiện, xử lý kỷ luật 66 đảng viên vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM).

NINH KIỀU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG ĐẢNG

NINH KIỀU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG ĐẢNG 

Cập Nhật 16-02-2016

Năm 2015, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp quận Ninh Kiều đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS). Qua đó, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh giúp nhiều tổ chức đảng, đảng viên khắc phục hạn chế, khuyết điểm vươn lên tiến bộ. Nhờ vậy, trong năm không có tổ chức đảng vi phạm, số đảng viên vi phạm giảm 12 trường hợp so với năm trước.

Chuyển biến mới 
ở Phòng Nội vụ quận Bình Thủy

Chuyển biến mới ở Phòng Nội vụ quận Bình Thủy 

Cập Nhật 10-04-2016

4 năm qua, Phòng Nội vụ quận Bình Thủy đã phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy tham mưu Quận ủy, UBND quận cử 32 cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) đi đào tạo đại học và sau đại học các chuyên ngành, cử 24 CB đi đào tạo cao cấp chính trị; tham mưu tổ chức mở 3 lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính tại quận dành cho 240 CB, CC, VC trong quận. Phòng cũng thường xuyên kiểm tra việc thực thi công vụ để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm của CB, CC, VC... Đây là kết quả nổi bật của phòng trong việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI (NQTW4).

Khắc phục nhiều hạn chế

Khắc phục nhiều hạn chế 

Cập Nhật 23-01-2017

Nâng cao trách nhiệm công vụ, tích cực trong công tác tham mưu cho UBND huyện, tăng cường kiểm tra, bảo đảm việc chi trả trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng đầy đủ, kịp thời… Đó là một số kết quả nổi bật trong nhiều nỗ lực của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Thới Lai nhằm khắc phục những hạn chế sau đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (NQTW4).

Tìm "lỗi" để khắc phục, vươn lên

Tìm "lỗi" để khắc phục, vươn lên 

Cập Nhật 29-07-2009

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2006 – 2010, thành phố Cần Thơ đã xác định phải tăng cường kiểm tra, nhằm phát hiện những bất cập, hạn chế, thiếu sót, để kịp thời sửa chữa, khắc phục, nâng cao chất lượng CCHC trên địa bàn. Thực tế, qua kiểm tra, nhiều tồn tại đã được chấn chỉnh, khắc phục, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quan hệ giải quyết thủ tục hành chính.

Giúp khắc phục nhiều hạn chế, thiếu sót trong hoạt động công vụ

Giúp khắc phục nhiều hạn chế, thiếu sót trong hoạt động công vụ 

Cập Nhật 02-12-2009

Bằng việc kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch và đột xuất về hoạt động công vụ ở nhiều sở, ban, ngành địa phương, thời gian qua, Thanh tra Sở Nội vụ đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Sở đề xuất UBND thành phố chấn chỉnh một số mặt hạn chế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về cán bộ, công chức.

Tìm "lỗi" để khắc phục

Tìm "lỗi" để khắc phục 

Cập Nhật 11-08-2010

Thời gian qua, UBND huyện Cờ Đỏ thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại các cơ quan, đơn vị. Qua đó, huyện đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh nhiều hạn chế, thiếu sót, từng bước nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho nhân dân.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục hạn chế 

Cập Nhật 17-03-2019

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã thẳng thắn chỉ ra cụ thể những biểu hiện nhận diện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết đánh giá đúng tình hình Đảng ta hiện nay, đồng thời đề ra những giải pháp để khắc phục...

Tag: Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục hạn chế, Đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Bình