Kết quả tìm kiếm cho "hỗ trợ mời gọi đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Đề nghị hỗ trợ mời gọi đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp 

Cập Nhật 15-06-2020

Cử tri huyện phong Điền đề nghị thành phố hỗ trợ huyện mời gọi đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp.

Tag: hỗ trợ mời gọi đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, Cử tri huyện phong Điền