Kết quả tìm kiếm cho "hùng cường"

Kết quả 21 - 30 trong khoảng 85

Lấy chí nhân thay cường bạo 

Cập Nhật 21-06-2014

Tạo chuyển biến mới

Tạo chuyển biến mới 

Cập Nhật 08-09-2016

Dự án "Tăng cường tác động của cải cách hành chính (CCHC) tại TP Cần Thơ" nhắm tới sự chuyển biến mang tính bứt phá về chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ công chức ở địa phương, thông qua các bước của quá trình từ sử dụng, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức… theo vị trí việc làm. Những thay đổi này góp phần gián tiếp trong việc cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, được phản ánh thông qua các Chỉ số như PCI (Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), PAPI (Chỉ số Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh), PAR INDEX (Chỉ số CCHC)…

Tập trung chấn chỉnh kỷ luật,
kỷ cương trong bộ máy hành chính

Tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính 

Cập Nhật 16-04-2014

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ có nhiều chuyển biến tích cực. Đó là nhờ chính quyền và ngành chức năng địa phương luôn quan tâm, kiểm tra, chỉ đạo nâng cao chất lượng CCHC, nhất là chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) của UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND các xã, thị trấn. Qua đó, kịp thời phát hiện những thiếu sót, tồn tại trong thủ tục, quy trình giải quyết hồ sơ để có chỉ đạo chấn chỉnh...

Công tác cải cách hành chính đi vào nền nếp

Công tác cải cách hành chính đi vào nền nếp 

Cập Nhật 27-05-2015

Qua làm việc thực tế tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố gần đây, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) TP Cần Thơ nhận định công tác CCHC của thành phố đã đi vào nền nếp. Thông qua CCHC, kỷ luật, kỷ cương của các đơn vị được thực hiện nghiêm; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện CCHC cũng nâng lên rõ rệt…

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, 
nâng cao hiệu quả phục vụ tổ chức, công dân

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, nâng cao hiệu quả phục vụ tổ chức, công dân 

Cập Nhật 24-08-2016

 Để đạt được kết quả đó, TP Cần Thơ đã phải nỗ lực, thực hiện ra sao, thưa ông?

Tăng cường xử lý môi trường ở các khu công nghiệp

Tăng cường xử lý môi trường ở các khu công nghiệp 

Cập Nhật 25-05-2012

TP Cần Thơ đang phấn đấu trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020. Trong đó, phát triển các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất tập trung được xem là một trong những giải pháp quan trọng tiến đến mục tiêu trên. Trên địa bàn TP Cần Thơ hiện có 8 KCN tập trung, song, hạ tầng KCN chưa hoàn chỉnh, môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư chưa hấp dẫn nhà đầu tư. Bên cạnh đó, hiện nay vấn đề môi trường tại các KCN khá bất cập khi các KCN chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Trao đổi vấn đề này với phóng viên Báo Cần Thơ, ông Võ Thanh Hùng, Trưởng Ban Quản lý Các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, cho biết: