Kết quả tìm kiếm cho "hàng Việt"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2042

Xây dựng văn hóa tiêu dùng ưu tiên hàng Việt Nam

Xây dựng văn hóa tiêu dùng ưu tiên hàng Việt Nam 

Cập Nhật 13-12-2012

Được triển khai từ tháng 8-2009 trong bối cảnh đất nước có những thời cơ thuận lợi, nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức, sau ba năm thực hiện, Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã góp phần giải quyết những khó khăn của nền kinh tế đất nước. Đây cũng là "cơn gió mạnh" thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Với những ý nghĩa kinh tế, xã hội to lớn, Cuộc vận động đã mở ra một giai đoạn mới trong thói quen mua sắm của mọi tầng lớp nhân dân, hướng đến một xã hội tiêu dùng mà hàng Việt là trung tâm.

Tạo đồng thuận và xây dựng thói quen tin dùng hàng Việt

Tạo đồng thuận và xây dựng thói quen tin dùng hàng Việt  

Cập Nhật 25-04-2018

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động), không chỉ vận động các doanh nghiệp thương mại ưu tiên bán hàng Việt

Tag: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, độ bao phủ hàng Việt

Tin dùng hàng Việt

Tin dùng hàng Việt  

Cập Nhật 13-09-2018

Thời gian qua, TP Cần Thơ có nhiều nỗ lực thúc đẩy kinh doanh, tiêu dùng hàng Việt tại các vùng nông thôn, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tag: Cần Thơ, hàng Việt, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Nhiều chương trình thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt

Nhiều chương trình thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt  

Cập Nhật 04-03-2020

(CT)- Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, năm 2020, Sở Công thương TP Cần Thơ sẽ triển khai đa dạng các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa,

Tag: thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, năm 2020, Sở Công thương TP Cần Thơ

Cuộc vận động

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

ngày càng hiệu quả, thiết thực

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng hiệu quả, thiết thực  

Cập Nhật 11-03-2020

Cuối tháng 2 năm 2020, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ

Tag: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động năm 2020

Nỗ lực tạo “chỗ đứng” vững chắc cho hàng Việt

Nỗ lực tạo “chỗ đứng” vững chắc cho hàng Việt  

Cập Nhật 22-04-2020

Huyện Phong Điền đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tag: hàng Việt, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ông Lê Trung Hiếu, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Điền

Tiểu thương - đầu mối tiếp thị hàng Việt hữu hiệu

Tiểu thương - đầu mối tiếp thị hàng Việt hữu hiệu  

Cập Nhật 27-05-2020

Để tăng độ bao phủ hàng Việt ở các chợ truyền thống, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động) TP Cần Thơ vận động doanh nghiệp thương mại và tiểu thương ở các chợ truyền thống ưu tiên bán hàng Việt.

Tag: Tiểu thương, tiếp thị hàng Việt

Nâng tầm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Nâng tầm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  

Cập Nhật 03-06-2020

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động) TP Cần Thơ, cho biết: Năm 2020 Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện trong các cấp, các ngành, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân;

Tag: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, sản phẩm hàng hóa dịch vụ thương hiệu Việt Nam, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Cần Thơ

Người dân Vĩnh Thạnh quen dùng hàng Việt

Người dân Vĩnh Thạnh quen dùng hàng Việt  

Cập Nhật 12-07-2020

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động) đã bước sang năm thứ 11, nhìn lại cuộc vận động này tại huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ trong 10 năm qua ngày càng có sức lan tỏa

Tag: Người dân Vĩnh Thạnh, dùng hàng Việt, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Trợ lực hàng Việt

Trợ lực hàng Việt  

Cập Nhật 24-09-2020

Theo kết quả điều tra dư luận xã hội của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Cần Thơ (Ban Chỉ đạo Cuộc vận động TP Cần Thơ) năm 2019, tỷ lệ người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn, mua sản phẩm hàng Việt đạt tới 72,9%.

Tag: Trợ lực hàng Việt, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Cần Thơ