Kết quả tìm kiếm cho "giảm nghèo bền vững"

Kết quả 61 - 70 trong khoảng 71

Tập trung triển khai tín dụng chính sách xã hội để giảm nghèo cơ bản và bền vững 

Cập Nhật 09-09-2008

* Xây dựng cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân

Sẽ xây dựng các nhóm chính sách mới, đặc thù để giảm nghèo nhanh, bền vững 

Cập Nhật 19-11-2008

* Đề xuất 5 nhóm giải pháp thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng

Chính phủ ban hành Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo 

Cập Nhật 13-01-2009

* Khuyến khích mỗi Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước giúp đỡ ít nhất một huyện nghèo

Giảm khâu trung gian, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất

Giảm khâu trung gian, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất 

Cập Nhật 19-06-2011

Trong hơn hai thập kỷ qua, sản xuất lúa gạo ở Việt Nam đã gặt hái được thành công, từ một quốc gia thiếu ăn đã vươn lên thành một nước xuất khẩu gạo thứ hai thế giới. Song, nhiều chuyên gia cho rằng hiện việc sản xuất lúa gạo ở Việt Nam chưa thật bền vững, chưa phát huy hiệu quả kinh tế của chuỗi sản xuất và tiêu thụ lúa gạo… Nông dân- người trực tiếp sản xuất lúa vẫn còn nghèo.

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo phương châm xây dựng nông thôn mới

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo phương châm xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 03-11-2011

“Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thúc đẩy đưa công nghiệp vào nông thôn, giải quyết việc làm và chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông thôn” là một trong những nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Đây được coi là giải pháp giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững, cần được triển khai thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, cùng các bộ, ngành liên quan. Tuy nhiên, phải bảo đảm yêu cầu phù hợp với đặc điểm về tự nhiên, môi trường, kinh tế, văn hóa, xã hội và vấn đề dân tộc của từng vùng, miền. Đây cũng được Đảng và Nhà nước ta coi là một nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đối với địa bàn nông nghiệp, nông thôn.

Trang bị nghề phổ thông, 
ổn định việc làm và thu nhập

Trang bị nghề phổ thông, ổn định việc làm và thu nhập 

Cập Nhật 05-10-2010

Theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010, một trong nhiều chính sách trợ giúp được đánh giá mang lại hiệu quả thiết thực và bền vững, tạo việc làm và thu nhập, giúp người nghèo từng bước cải thiện mức sống gia đình là dạy nghề cho người nghèo. Muốn làm được điều đó, chính quyền đoàn thể các cấp phải thật sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai các lớp nghề và tích cực tìm giải pháp tạo việc làm tại chỗ cho người nghèo...

Nâng chất lượng tín dụng chính sách khu vực 
Tây Nam bộ

Nâng chất lượng tín dụng chính sách khu vực Tây Nam bộ 

Cập Nhật 02-07-2017

Trong 5 năm qua (2012-2016), Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) và 13 tỉnh, thành trong khu vực tập trung thực hiện "Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại khu vực Tây Nam bộ" và đạt nhiều kết quả khả quan. Theo các địa phương, hoạt động tín dụng chính sách khu vực Tây Nam bộ phát triển theo hướng ổn định và bền vững gắn với việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Sử dụng tốt nguồn vốn vay

Sử dụng tốt nguồn vốn vay  

Cập Nhật 29-03-2019

Việc hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững luôn được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Tag: phụ nữ, nguồn vốn vay

Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất  

Cập Nhật 06-08-2019

Các cấp Hội Nông dân huyện Phong Ðiền luôn xem phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong những phong trào trọng tâm của công tác Hội và phong trào nông dân.

Tag: Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, Hội Nông dân huyện Phong Ðiền