Kết quả tìm kiếm cho "giảm nghèo bền vững"

Kết quả 41 - 50 trong khoảng 71

Vì mục tiêu giảm nghèo bền vững

Vì mục tiêu giảm nghèo bền vững 

Cập Nhật 27-09-2010

* ANH THY

Vì mục tiêu giảm nghèo bền vững

Vì mục tiêu giảm nghèo bền vững 

Cập Nhật 27-09-2010

* Điều tra: Anh Thy

Vì mục tiêu giảm nghèo bền vững

Vì mục tiêu giảm nghèo bền vững 

Cập Nhật 28-09-2010

* ANH THY

Nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu 
kinh tế -xã hội

Nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kinh tế -xã hội 

Cập Nhật 16-09-2014

Trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Thốt Nốt lần thứ X,nhiệm kỳ 2010-2015, quận Thốt Nốt xây dựng được nhiều mô hình hay. Cũng chính nhờ có các mô hình này đã góp phần giúp quận có thể sớm đạt được nhiều chỉ tiêu trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cho người dân và thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Vĩnh Thạnh: Nâng cao hiệu quả phong trào 
nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Vĩnh Thạnh: Nâng cao hiệu quả phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 

Cập Nhật 19-10-2016

Những năm qua, phong trào "nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" do Hội Nông dân phát động phát triển ngày càng sâu rộng theo hướng nâng cao chất lượng. Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều nông dân biết khai thác và phát huy tiềm năng đất đai, nguồn lực để phát triển sản xuất quy mô lớn, góp phần quan trọng nâng cao đời sống gia đình và làm giàu cho quê hương, tạo nên diện mạo nông thôn mới.

Nỗ lực vì  cộng đồng

Nỗ lực vì cộng đồng 

Cập Nhật 28-09-2016

Thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân ấp E2, xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh đã nỗ lực, chung tay xây dựng nông thôn mới, làm công tác từ thiện xã hội, giúp nhau giảm nghèo bền vững … Qua đó, có nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương...

Hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững

Hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững 

Cập Nhật 02-10-2008

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG