Kết quả tìm kiếm cho "giải pháp phát triển đồng bộ kinh tế - xã hội"

Kết quả 41 - 50 trong khoảng 51

Cần nhưng chưa đủ !

Cần nhưng chưa đủ ! 

Cập Nhật 21-11-2011

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2011/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN) và cá nhân (gọi tắt là Nghị định 101). Theo đó, các DN nhỏ và vừa, DN sử dụng nhiều lao động sẽ được giảm 30% thuế thu nhập (TTN) DN phải nộp năm 2011. Theo nhiều DN trên địa bàn TP Cần Thơ, việc giảm thuế như trên là một động thái của Chính phủ trong việc đồng hành khó khăn cùng DN, tạo động lực để DN tăng tốc trong năm mới. Tuy nhiên, theo nhiều DN, trong bối cảnh khó khăn chồng chất hiện nay, việc trợ lực bằng việc giảm 30% TTN DN như trên là rất cần thiết nhưng chưa đủ để DN vượt khó, đóng góp nhiều hơn trong phát triển kinh tế – xã hội.

Kết quả tích cực từ thực hiện Nghị quyết 11

Kết quả tích cực từ thực hiện Nghị quyết 11 

Cập Nhật 01-02-2012

Theo UBND TP Cần Thơ, năm 2011, các sở, ban ngành, các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã quán triệt, ban hành chương trình hành động, kế hoạch triển khai và tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, chính sách theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội (gọi tắt là Nghị quyết 11) và đạt được những kết quả tích cực. Năm 2012, TP Cần Thơ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp ổn định kinh tế, kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội theo đúng tinh thần của Nghị quyết này.

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo phương châm xây dựng nông thôn mới

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo phương châm xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 03-11-2011

“Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thúc đẩy đưa công nghiệp vào nông thôn, giải quyết việc làm và chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông thôn” là một trong những nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Đây được coi là giải pháp giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững, cần được triển khai thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, cùng các bộ, ngành liên quan. Tuy nhiên, phải bảo đảm yêu cầu phù hợp với đặc điểm về tự nhiên, môi trường, kinh tế, văn hóa, xã hội và vấn đề dân tộc của từng vùng, miền. Đây cũng được Đảng và Nhà nước ta coi là một nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đối với địa bàn nông nghiệp, nông thôn.

Thực hiện các giải pháp đồng bộ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2009 

Cập Nhật 27-11-2008

* Ông Phạm Văn Hiểu được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố

Tập trung lãnh đạo đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tập trung lãnh đạo đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 

Cập Nhật 21-11-2011

Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy Thới Lai đã tập trung lãnh đạo, đề ra những chủ trương, giải pháp cụ thể nhằm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015 vào cuộc sống. Để tạo sự chuyển biến đồng bộ trên các lĩnh vực, Huyện ủy chú trọng xây dựng hệ thống chính trị (HTCT) vững mạnh. Từ đó, phát huy vai trò chủ động sáng tạo của các cấp, các ngành, các đoàn thể, địa phương ra sức lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra hàng năm.

Tâm huyết và trách nhiệm

Tâm huyết và trách nhiệm 

Cập Nhật 17-08-2016

Hoạt động họp mặt, đối thoại giữa Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Bình Thủy và cán bộ cơ sở được tổ chức hằng năm. Cách làm hay này giúp BTV Quận ủy có điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến từ cơ sở đóng góp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN), xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh,… Đây còn là dịp để cán bộ cơ sở nêu lên những hạn chế, vướng mắc; đề xuất những giải pháp hiệu quả, góp phần xây dựng quận phát triển.

Hiệu quả từ cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Hiệu quả từ cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Cập Nhật 20-01-2011

Hơn 3 năm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (MC, MCLT) theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22-6-2007 của Thủ tướng Chính phủ, TP Cần Thơ đã đạt nhiều kết quả thiết thực như: giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển... Song, để cơ chế MC, MCLT thực sự phát huy hiệu quả, ngành chức năng thành phố đã và đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh...