Kết quả tìm kiếm cho "giải ngân vốn XDCB"

Kết quả 21 - 30 trong khoảng 27

Tập trung xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm

Tập trung xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm 

Cập Nhật 13-02-2011

Đến cuối tháng 1-2011, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ thực hiện giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2010 đạt được kết quả tương đối khả quan. Phát huy thành tích đã đạt được trong năm qua, để có thêm nhiều công trình mới được hoàn thành phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, ngay từ cuối năm 2010 Vĩnh Thạnh đã triển khai công tác XDCB năm 2011 và xác định đây là công tác trọng tâm...

Huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản

Huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản 

Cập Nhật 11-08-2012

Trong 6 tháng đầu năm 2012, công tác xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Đến cuối tháng 6-2012, giải ngân nguồn vốn XDCB trên địa bàn đạt 49,34% thấp hơn so với cùng kỳ 7,97%. Vì vậy, các tháng cuối năm thành phố tập trung đẩy mạnh tiến độ XDCB để đạt kế hoạch đề ra...

Chạy "nước rút"

Chạy "nước rút" 

Cập Nhật 15-10-2012

Năm 2012, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục gặp khó. Nhưng nhờ tích cực tranh thủ các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương nên vốn XDCB đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương... Đến đầu tháng 10-2012, công tác XDCB của các sở, ngành và các địa phương thành phố đạt khối lượng thực hiện, tỷ lệ giải ngân khá cao...

Những tháng cuối năm, tập trung 

cho các công trình xây dựng cơ bản

Những tháng cuối năm, tập trung cho các công trình xây dựng cơ bản 

Cập Nhật 18-08-2013

Năm 2013, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhưng TP Cần Thơ đã tích cực tranh thủ nhiều nguồn, nhất là vốn hỗ trợ từ Trung ương để triển khai các công trình XDCB, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương... Đến hết tháng 7-2013, công tác XDCB có khối lượng thực hiện và tỷ lệ giải ngân đạt khá cao...

Nhiều công trình sẽ hoàn thành 
để chào mừng Đại hội Đảng

Nhiều công trình sẽ hoàn thành để chào mừng Đại hội Đảng 

Cập Nhật 16-04-2015

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) của Thốt Nốt năm 2015 khá lớn, quận đang tập trung các giải pháp giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch. Ngoài ra, quận Thốt Nốt cũng đang đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành các công trình địa phương chào mừng Đại hội Đảng các cấp…

Bình Thủy khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư

Bình Thủy khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư 

Cập Nhật 02-07-2016

Từ đầu năm đến nay, quận Bình Thủy có nhiều công trình xây dựng cơ bản (XDCB) quan trọng trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục được đưa vào sử dụng hiệu quả. Các công trình đang xây dựng đảm bảo về tiến độ, kết quả giải ngân vốn vượt kế hoạch đề ra. Trao đổi về những kết quả đạt được trên lĩnh vực XDCB, ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết:

Vẫn là bài toán khó !

Vẫn là bài toán khó ! 

Cập Nhật 20-12-2011

Năm 2011, dù còn nhiều khó khăn trong giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản (XDCB) do tác động lạm phát, cắt giảm đầu tư công, nhưng TP Cần Thơ đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Khối lượng thực hiện và giải ngân nguồn vốn đạt cao. Năm 2012, vốn XBCD vẫn là bài toán khó, thành phố xác định chỉ tập trung vốn cho các công trình trọng điểm, hạn chế khởi công mới...