Kết quả tìm kiếm cho "eTax Mobile"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Công bố Cổng thông tin điện tử nhà cung cấp nước ngoài và triển khai ứng dụng eTax Mobile

Công bố Cổng thông tin điện tử nhà cung cấp nước ngoài và triển khai ứng dụng eTax Mobile  

Cập Nhật 21-03-2022

(CT) - Ngày 21-3, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến công bố Cổng thông tin điện tử nhà cung cấp nước ngoài và triển khai ứng dụng eTax Mobile.

Tag: Cổng thông tin điện tử nhà cung cấp nước ngoài, ứng dụng eTax Mobile, Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Tăng cường các dịch vụ thuế điện tử hỗ trợ người nộp thuế

Tăng cường các dịch vụ thuế điện tử hỗ trợ người nộp thuế  

Cập Nhật 24-03-2022

Mới đây, Tổng cục Thuế chính thức vận hành Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) và triển khai ứng dụng eTax Mobile.

Tag: dịch vụ thuế điện tử, hỗ trợ người nộp thuế, Tổng cục Thuế, eTax Mobile, Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài

Ðẩy mạnh thanh toán điện tử trong việc thu, nộp thuế vào ngân sách nhà nước 

Cập Nhật 23-05-2022

(CT) - Ðể tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân thực hiện đa dạng linh hoạt các dịch vụ thanh toán điện tử trong việc thu và nộp thuế điện tử, UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1897/UBND-KT về việc thanh toán điện tử trong việc thu, nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Tag: thanh toán điện tử, ngân sách nhà nước, eTax Mobile