Kết quả tìm kiếm cho "du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại

Phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại 

Cập Nhật 19-06-2015

Cơ sở lưu trú là một phần quan trọng của lĩnh vực du lịch, góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch và thỏa mãn nhu cầu du khách. Hiện cơ sở lưu trú của TP Cần Thơ đang ngày càng được cải thiện, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của du lịch trong tương lai, nhất là loại hình du lịch MICE (du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị, khen thưởng, hội họp và triển lãm).

DU LỊCH CẦN THƠ - Tạo thêm nhiều 
điểm nhấn

DU LỊCH CẦN THƠ - Tạo thêm nhiều điểm nhấn 

Cập Nhật 05-06-2016

Đề án điều chỉnh "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" đã xác định thế mạnh của du lịch Cần Thơ là du lịch sông nước đô thị với điểm nhấn chợ nổi Cái Răng và du lịch MICE- du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo. Để phát huy thế mạnh và đa dạng hóa hệ thống sản phẩm du lịch, Cần Thơ đang tích cực xây dựng thêm nhiều sự kiện điểm nhấn, các tour, tuyến mới.

Về Cần Thơ đi lễ hội

Về Cần Thơ đi lễ hội  

Cập Nhật 14-11-2019

Với định hướng phát triển du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) và hình thành các chuỗi các sự kiện thu hút du khách, Cần Thơ đang xây dựng nhiều hoạt động, lễ hội đặc sắc

Tag: Cần Thơ, lễ hội, du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo), Tuần lễ Văn hóa Hungary tại TP Cần Thơ (diễn ra từ 15 đến ngày 17-11), Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam (diễn ra từ 19 đến 22-11)