Kết quả tìm kiếm cho "doanh nghi���p"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 11

"Khám sức khỏe" tổng thể nền kinh tế để thực hiện mục tiêu kép và vươn lên sau đại dịch

"Khám sức khỏe" tổng thể nền kinh tế để thực hiện mục tiêu kép và vươn lên sau đại dịch  

Cập Nhật 30-06-2021

Từ 1/7, Tổng điều tra kinh tế Giai đoạn II sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn bộ các xã/ phường/ thị trấn rộng khắp cả nước nhằm thu thập thông tin của trên 5 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và trên 45 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Tag: Tổng điều tra kinh tế Giai đoạn II, Đại dịch COVID-19, Tổng cục Thống kê