Kết quả tìm kiếm cho "diện tích tối thiểu được tách thửa"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 6

Nhiều thuận lợi cho người sử dụng đất
khi thực hiện việc tách thửa

Nhiều thuận lợi cho người sử dụng đất khi thực hiện việc tách thửa 

Cập Nhật 12-11-2015

Trước đây, ở TP Cần Thơ, khi người sử dụng đất muốn tách thửa đất để thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, tặng cho… thì bị hạn chế nhất định. Bởi, theo quy định, tương ứng với từng loại đất khác nhau thì diện tích tối thiểu được phép tách thửa cũng khác nhau. Còn nay, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 24-11-2014, quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn TP Cần Thơ (QĐ19), có hiệu lực từ ngày 5-12-2014 và thay thế các quyết định về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trước đó của UBND thành phố. Sau thời gian thực hiện QĐ19, người sử dụng đất rất đồng tình, bởi vì họ được tạo nhiều thuận lợi hơn khi thực hiện việc tách thửa đất…

Đề nghị tạo điều kiện cho người dân được chia tách thửa đất 

Cập Nhật 11-07-2013

Cử tri quận Ninh Kiều kiến nghị ngành chức năng xem lại quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 9-9-2011 của UBND thành phố để tạo điều kiện cho những hộ có diện tích đất nhỏ được phép tách thửa cho con xây nhà ở hoặc thực hiện chuyển nhượng đất. Nội dung công văn trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường, như sau:

Còn vướng mắc

Còn vướng mắc 

Cập Nhật 11-11-2009

Ngày 7-9-2009, UBND thành phố ban hành quyết định số 49/2009/QĐ-UBND (Quyết định số 49) về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất. Qua hơn hai tháng thực hiện, Quyết định số 49 đã góp phần giúp cho chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn vai trò quản lý hành chính về đất đai, đô thị. Tuy nhiên, đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quyết định này tại các địa phương.

Đề nghị điều chỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa 

Cập Nhật 20-11-2019

Cử tri quận Ô Môn, huyện Thới Lai đề nghị xem xét, điều chỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn thành phố cho phù hợp với tình hình thực tế. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

Tag: diện tích tối thiểu được tách thửa

Đề nghị tạo điều kiện giúp người dân được tách thửa đất 

Cập Nhật 16-06-2020

Cử tri quận Ô Môn đề nghị có biện pháp tháo gỡ giúp người dân được tách thửa đất đối với đất thổ cư có diện tích tối thiểu không đảm bảo theo quy định. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Tag: tách thửa đất

Đề nghị điều chỉnh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa

Đề nghị điều chỉnh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa 

Cập Nhật 19-01-2021

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thành phố thông tin cho cử tri biết tiến độ thực hiện việc điều chỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa cho phù hợp với thực tế của địa phương. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Tag: Đề nghị điều chỉnh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa, Cử tri quận Bình Thủy