Kết quả tìm kiếm cho "dự án FDI"

Kết quả 41 - 50 trong khoảng 52

Thu hút thêm 30 dự án FDI 

Cập Nhật 23-08-2010

Thu hút thêm 58 dự án FDI mới 

Cập Nhật 30-09-2011

Thu hút thêm 3 Dự án FDI 

Cập Nhật 02-03-2012

Thêm 68 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài 

Cập Nhật 27-03-2013

* 4/13 địa phương có dự án FDI mới

Thu hút thêm 24 dự án FDI mới 

Cập Nhật 08-07-2013