Kết quả tìm kiếm cho "chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Ðề nghị thông tin tiêu chuẩn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với bộ đội nghỉ hưu 

Cập Nhật 10-05-2019

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị ngành chức năng thành phố thông tin về tiêu chuẩn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với đối tượng là bộ đội nghỉ hưu. Nội dung trả lời của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố như sau:

Tag: Ðề nghị thông tin tiêu chuẩn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với bộ đội nghỉ hưu, Cử tri quận Bình Thủy

Đề nghị thông tin tiêu chuẩn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với bộ đội nghỉ hưu 

Cập Nhật 11-05-2019

Đối tượng, tỷ lệ phiếu mời an điều dưỡng, số người trong phiếu mời gia đình, thời gian an điều dưỡng.

Tag: chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, bộ đội nghỉ hưu

Đề nghị thông tin tiêu chuẩn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với bộ đội nghỉ hưu 

Cập Nhật 12-05-2019

3. Quản lý phiếu mời an điều dưỡng/ a) Phiếu mời có ghi năm và có giá trị sử dụng từ ngày 1-1 đến ngày 15-12 của năm ghi trên phiếu.

Tag: chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với bộ đội nghỉ hưu

Thông tin về chế độ an dưỡng phục hồi sức khỏe 

Cập Nhật 18-07-2019

Cử tri đề nghị thông tin về tiêu chuẩn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với đối tượng là bộ đội nghỉ hưu. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Tag: chế độ an dưỡng phục hồi sức khỏe