Kết quả tìm kiếm cho "chất lượng sinh hoạt chi bộ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 27

Làm gì để nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chi bộ?

Làm gì để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ? 

Cập Nhật 14-06-2014

Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ vừa tổ chức buổi tọa đàm về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Tại buổi tọa đàm, các đồng chí thường trực các huyện ủy và thường trực các đảng ủy trực thuộc các huyện ủy đã thẳng thắn đánh giá những ưu điểm và những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới.

Nhận rõ những hạn chế để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nhận rõ những hạn chế để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 

Cập Nhật 02-10-2016

Đồng chí Nguyễn Vũ Phương, Bí thư Quận ủy Ô Môn trao giấy khen cho các Đảng ủy phường chỉ đạo thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh

Nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh 

Cập Nhật 16-05-2017

Thời gian qua, các cấp ủy đảng huyện Cờ Đỏ đã tập trung nhiều giải pháp xây dựng chi bộ thật sự trong sạch vững mạnh (TSVM), nhất là chú trọng thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư). Đến nay, sinh hoạt lệ của hầu hết chi bộ đi vào nền nếp, hoạt động hiệu quả, thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào tại địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ  

Cập Nhật 25-06-2017

Gần 2 năm qua, cấp ủy đảng phường Thới Hòa, quận Ô Môn tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/QU

Tag: sinh hoạt chi bộ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 

Cập Nhật 09-07-2017

Ban Tuyên giáo (BTG) Thành ủy vừa tổ chức Hội thảo bàn về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ).

Tag: Thành ủy, Võ Văn Phú, Chỉ thị số 10-CT/TW

Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 

Cập Nhật 26-11-2017

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đã chỉ ra một trong những hạn chế là nội dung sinh hoạt Đảng ở nhiều tổ chức Đảng cơ sở còn đơn điệu, hiệu quả chưa cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng còn thấp,…

Tag: Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh, chất lượng sinh hoạt chi bộ, chỉnh đốn Đảng

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ  

Cập Nhật 30-07-2018

Hơn 5 năm qua, các chi bộ ấp thuộc xã Tân Thới, huyện Phong Điền tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tag: xã Tân Thới

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ  

Cập Nhật 17-06-2019

Ngày 12-11-2018, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành Hướng dẫn số 08-HD/TU “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” (Hướng dẫn 08)

Tag: Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Hướng dẫn số 08-HD/TU, Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ  

Cập Nhật 30-06-2019

Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy vừa phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Ðảng trong trường học”.

Tag: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 

Cập Nhật 01-09-2019

Chi bộ là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thông qua sinh hoạt chi bộ, chi bộ giáo dục, quản lý đảng viên (ĐV).

Tag: Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Ba Láng: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ