Kết quả tìm kiếm cho "chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3

Đổi mới, nâng cao chất lượng quyết định
các vấn đề quan trọng ở địa phương

Đổi mới, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương 

Cập Nhật 29-10-2014

Luật Tổ chức HĐND và UBND quy định: "…HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương có chức năng quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân địa phương,…". Thời gian qua, HĐND các tỉnh, thành trong khu vực ĐBCSL đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Điều này thể hiện rõ qua việc các nghị quyết ban hành sát thực tế, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng các nghị quyết của HĐND

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng các nghị quyết của HĐND  

Cập Nhật 02-05-2018

Mới đây, tại Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các quận, huyện, Thường trực HĐND thành phố đã chọn chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng trong việc ban hành các nghị quyết của HĐND theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015” để thảo luận.

Tag: Nghị quyết của HĐND, Ông Phạm Văn Hiểu, hội nghị

Cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các nghị quyết 
phù hợp với tình hình thực tế của địa phương

Cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương  

Cập Nhật 26-05-2018

(CT)-Ngày 26-5, tại TP Cần Thơ, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực HĐND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.

Tag: Đồng chí Tòng Thị Phóng, hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, khu vực ĐBSC, chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND