Kết quả tìm kiếm cho "chương trình phát triển nhà ở"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 24

Giải quyết nhu cầu nhà ở theo từng nhóm đối tượng

Giải quyết nhu cầu nhà ở theo từng nhóm đối tượng 

Cập Nhật 20-09-2014

Nhằm đưa ra định hướng quy hoạch chung về đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn, thành phố đã giao Sở Xây dựng chủ trì triển khai Chương trình Phát triển nhà ở TP Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với sự tham gia tư vấn của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố. Hiện 2 đơn vị đang thống kê hiện trạng về nhà ở trên địa bàn thành phố và xây dựng nội dung Chương trình phát triển nhà ở cho từng nhóm đối tượng cụ thể để sớm đi vào triển khai thực hiện.

Định hướng phù hợp để đầu tư phát triển nhà ở

Định hướng phù hợp để đầu tư phát triển nhà ở 

Cập Nhật 28-11-2015

Theo đánh giá của Sở Xây dựng TP Cần Thơ, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS) của thành phố giai đoạn 2012-2015 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, ngoài các chương trình nhà ở do thành phố đầu tư, còn có sự tham gia tích cực của các thành phần kinh tế góp phần tạo ra quỹ nhà ở phong phú, đáp ứng nhu cầu ở cho người dân thành phố, sinh viên, công nhân lao động…

Phát triển nhà ở theo quy hoạch và phù hợp với các nhóm đối tượng

Phát triển nhà ở theo quy hoạch và phù hợp với các nhóm đối tượng  

Cập Nhật 26-08-2017

Xác định phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế-xã hội, ngày 2-8-2017, UBND TP Cần Thơ Ban hành Quyết định số 1980/QĐ-UBND “Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở TP Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Tag: phát triển nhà ở, TP Cần Thơ, Nguyễn Tấn Dược

Phát triển theo nhu cầu người dân

Phát triển theo nhu cầu người dân  

Cập Nhật 10-09-2017

Theo Chương trình phát triển nhà ở TP Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020,

Tag: Chương trình phát triển nhà ở TP Cần Thơ đến năm 2020, Nguyễn Tấn Dược, thị trường bất động sản tại TP Cần Thơ, Công ty cổ phần Xây dựng thương mại địa ốc Hồng Loan, Công ty cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ, Caseamex

Một số kết quả đạt được sau 20 năm thực hiện Chương trình 135 và những vấn đề đặt ra

Một số kết quả đạt được sau 20 năm thực hiện Chương trình 135 và những vấn đề đặt ra  

Cập Nhật 28-03-2019

Sự ra đời của Chương trình 135 đã thể hiện chủ trương, đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tag: Chương trình 135, Ngân hàng Thế giới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Đồng bào các dân tộc

Phát động cuộc thi thiết kế nhà an toàn trong bão lụt với chi phí thấp

Phát động cuộc thi thiết kế nhà an toàn trong bão lụt với chi phí thấp  

Cập Nhật 23-05-2019

Từ nay đến 13/10, các tác giả có mẫu thiết kế nhà ở chống bão lụt có thể gửi tới cuộc thi thiết kế nhà an toàn trong bão lụt để áp dụng vào những chương trình nhà ở an toàn của Chính phủ.

Tag: Cuộc thi thiết kế nhà an toàn trong bão lụt, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, UNDP

Cần sớm hoàn thiện chương trình phát triển nhà ở

Cần sớm hoàn thiện chương trình phát triển nhà ở  

Cập Nhật 17-10-2020

Thời gian qua, công tác phát triển nhà ở trên địa bàn TP Cần Thơ có nhiều chuyển biến tích cực về số lượng và chất lượng, song vẫn chưa đạt so với mục tiêu đề ra theo Chương trình phát triển nhà ở TP Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tag: chương trình phát triển nhà ở, Chương trình phát triển nhà ở TP Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thảo luận, đề xuất giải pháp phát triển bền vững 

Cập Nhật 05-11-2020

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 5-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài chính quốc gia, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia.

Tag: Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội, kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài chính quốc gia, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia

Ðiều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2025  

Cập Nhật 16-01-2021

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa phê duyệt Ðiều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở TP Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (tại Quyết định số 60/QÐ-UBND).

Tag: UBND TP Cần Thơ, Ðiều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở TP Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Quyết định số 60/QÐ-UBN