Kết quả tìm kiếm cho "chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 15

Trang bị nghề phổ thông, 
ổn định việc làm và thu nhập

Trang bị nghề phổ thông, ổn định việc làm và thu nhập 

Cập Nhật 05-10-2010

Theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010, một trong nhiều chính sách trợ giúp được đánh giá mang lại hiệu quả thiết thực và bền vững, tạo việc làm và thu nhập, giúp người nghèo từng bước cải thiện mức sống gia đình là dạy nghề cho người nghèo. Muốn làm được điều đó, chính quyền đoàn thể các cấp phải thật sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai các lớp nghề và tích cực tìm giải pháp tạo việc làm tại chỗ cho người nghèo...

Tăng cường giải pháp giảm nghèo bền vững

Tăng cường giải pháp giảm nghèo bền vững 

Cập Nhật 29-06-2017

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (gọi tắt là Chương trình) TP Cần Thơ giai đoạn 2016-2020, 6 tháng năm 2017, thành phố nỗ lực giúp người nghèo thụ hưởng đầy đủ và kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để ổn định thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo. Qua đó, thành phố phấn đấu hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo còn 2,75% (giảm 1%)…

Nỗ lực trợ giúp giảm nghèo

Nỗ lực trợ giúp giảm nghèo  

Cập Nhật 30-07-2018

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững TP Cần Thơ giai đoạn 2016-2020, 6 tháng đầu năm 2018, thành phố nỗ lực giúp người nghèo thụ hưởng đầy đủ

Tag: Cần Thơ, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững TP Cần Thơ giai đoạn 2016-2020

Để Chương trình 135 ngày càng phát huy hiệu quả

Để Chương trình 135 ngày càng phát huy hiệu quả  

Cập Nhật 04-09-2018

Giai đoạn 2016-2020, Chương trình 135 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1722/QĐ - TTg ngày 2-9-2016. Đây là dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

Tag: Chương trình 135

Tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

Tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 

Cập Nhật 23-01-2019

Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Tag: Chính phủ, Tiêu chí, Chương trình 135, Xã nông thôn mới, Thủ tướng Chính phủ

Một số kết quả đạt được sau 20 năm thực hiện Chương trình 135 và những vấn đề đặt ra

Một số kết quả đạt được sau 20 năm thực hiện Chương trình 135 và những vấn đề đặt ra  

Cập Nhật 28-03-2019

Sự ra đời của Chương trình 135 đã thể hiện chủ trương, đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tag: Chương trình 135, Ngân hàng Thế giới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Đồng bào các dân tộc

Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững

Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững  

Cập Nhật 23-09-2019

Các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt hiệu quả về kinh tế - xã hội, góp phần trực tiếp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Tag: Tín dụng chính sách, Giảm nghèo bền vững, Ngân hàng Chính sách xã hội, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tín dụng chính sách là một trong những trụ cột của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

Tín dụng chính sách là một trong những trụ cột của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo  

Cập Nhật 24-09-2019

(CT)- Sáng 23-9-2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, chủ trì Hội nghị trực tuyến

Tag: Tín dụng chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

Vươn lên nhờ lục bình

Vươn lên nhờ lục bình  

Cập Nhật 21-12-2019

Quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, TP Cần Thơ hướng các địa phương xây dựng nhiều mô hình giảm nghèo bền vững, kết hợp linh hoạt giữa dạy nghề, giải quyết việc làm, thoát nghèo, với xây dựng nông thôn mới.

Tag: ghề đan lục bình, dân tộc Khmer

Giảm 1-1,5% hộ nghèo trong năm 2020 

Cập Nhật 10-03-2020

(Chinhphu.vn)- Đây là mục tiêu được nêu lên trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình), chiều 10-3, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tag: hộ nghèo trong năm 2020