Kết quả tìm kiếm cho "của Bộ Chính trị khóa IX"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 15

Chờ cơ chế đặc thù để tiếp tục bứt phá...

Chờ cơ chế đặc thù để tiếp tục bứt phá... 

Cập Nhật 17-09-2016

LTS: Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) ban hành ngày 17-2-2005 về Xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (NQ45), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện. Nhằm giới thiệu đến bạn đọc những thành tựu đó, từ số báo ngày 17-9-2016, Báo Cần Thơ khởi đăng loạt bài trong chuyên mục "10 năm thực hiện NQ45".

Đất Cần Thơ làm nên 

cốt cách người Cần Thơ

Đất Cần Thơ làm nên cốt cách người Cần Thơ 

Cập Nhật 07-09-2013

Trong chương trình thực hiện đề tài “Xây dựng người Cần Thơ: “Trí tuệ - Năng động – Nhân ái – Hào hiệp – Thanh lịch” theo Nghị quyết 45 – NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX)” do Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ chủ trì, mới đây, Ban chủ nhiệm đề tài đã tổ chức hội thảo khoa học (lần 1) với chủ đề “Đất và người Cần Thơ”. Các tham luận tại hội thảo đã khẳng định, không gian văn hóa, kinh tế, xã hội của vùng đất Cần Thơ đã làm nên tính cách con người Cần Thơ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố 

Cập Nhật 12-10-2011

Xác định cán bộ là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, hơn 7 năm qua, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ đã tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo và luân chuyển cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25-1-2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) “về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý”. Từ đó, thành phố cơ bản xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo thành phố ngày càng phát triển.

Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm của vùng ĐBSCL

Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm của vùng ĐBSCL 

Cập Nhật 18-02-2012

Ngày 17-2-2005, Bộ Chính trị (Khóa IX) ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về Xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (gọi tắt là NQ45). Thực hiện nghị quyết quan trọng này, hơn 6 năm qua, Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực vượt bậc, phấn đấu trở thành thành phố động lực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế -xã hội của thành phố và vùng ĐBSCL... Kết quả đạt được của chặng đường đã qua sẽ là bài học kinh nghiệm quý báu để TP Cần Thơ nỗ lực vượt khó khăn, thách thức cho chặng đường sắp tới trở thành thành phố trung tâm, thành phố động lực thúc đẩy sự phát triển của vùng ĐBSCL...

Chủ động, tích cực, sáng tạo, quyết liệt để TP Cần Thơ bứt phá mạnh mẽ

Chủ động, tích cực, sáng tạo, quyết liệt để TP Cần Thơ bứt phá mạnh mẽ 

Cập Nhật 26-01-2017

Một trong những sự kiện, mốc son quan trọng của TP Cần Thơ năm 2016 chính là Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Cần Thơ để nghe Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (gọi tắt là NQ45). Tại đây, các đồng chí trong Bộ Chính trị đánh giá cao những nỗ lực mà Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đạt được trong triển khai thực hiện nghị quyết. Với kết quả ấn tượng từ NQ45, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 07(*) mở đường, tạo động lực để TP Cần Thơ có những bứt phát mạnh mẽ để phát triển đúng tầm, phát triển như kỳ vọng.

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp  

Cập Nhật 29-07-2019

(CT)- Chiều 29-7-2019, Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư

Tag: Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng  

Cập Nhật 01-02-2020

Năm 2016, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 07-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tag: năng lực lãnh đạo, cấp ủy đảng

Cần Thơ - dấu ấn tăng trưởng 15 năm

Cần Thơ - dấu ấn tăng trưởng 15 năm  

Cập Nhật 22-05-2020

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW, ngày 17-2-2005, của Bộ Chính trị khóa IX “về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (NQ45), kinh tế- xã hội (KT-XH) TP Cần Thơ đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng tăng lên.

Tag: Thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX, TP Cần Thơ, Ban Kinh tế Trung ương

15 năm nỗ lực trở thành trung tâm y tế vùng ĐBSCL

15 năm nỗ lực trở thành trung tâm y tế vùng ĐBSCL  

Cập Nhật 22-05-2020

Trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW, ngày 17-2-2005, của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Cần Thơ đã có những bước tiến dài trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tag: Nghị quyết 45-NQ/TW, ngày 17-2-2005, của Bộ Chính trị khóa IX, 15 năm nỗ lực trở thành trung tâm y tế vùng ĐBSCL, BV Phụ sản TP Cần Thơ, Bác sĩ CKII Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ

Thi đua tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn ngành Y tế

Thi đua tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn ngành Y tế  

Cập Nhật 22-08-2020

Trong 15 năm qua, từ khi triển khai, thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, ngành Y tế TP Cần Thơ đã có sự phát triển nhanh về nhiều phương diện.

Tag: BV Đa khoa TP Cần Thơ, can thiệp tim mạch, nhồi máu cơ tim