Kết quả tìm kiếm cho "cải cách hành chính Thốt Nốt"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 12

Nâng cao mức độ hài lòng của người dân
trong cải cách hành chính

Nâng cao mức độ hài lòng của người dân trong cải cách hành chính 

Cập Nhật 18-06-2014

Thời gian qua, thực hiện mục tiêu của thành phố về nâng cao mức độ hài lòng của người dân trong chương trình cải cách thủ tục hành chính, Thốt Nốt đã nỗ lực thực hiện và gặt hái được kết quả khả quan, đáng khích lệ. Qua đó, người dân ngày càng hài lòng với công cuộc cải cách hành chính (CCHC) của địa phương.

NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

NÂNG CAO MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Cập Nhật 14-05-2015

Nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm trong công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) là một trong những nội dung cải cách hành chính (CCHC) mà quận Thốt Nốt quan tâm thực hiện.

Hiệu quả cải cách hành chính từ cấp cơ sở

Hiệu quả cải cách hành chính từ cấp cơ sở 

Cập Nhật 01-02-2017

Cải cách hành chính (CCHC) theo mô hình một cửa hiện đại ở cấp cơ sở, nâng cao mức độ hài lòng của người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) là mục tiêu mà quận Thốt Nốt hướng tới. Với nỗ lực thực hiện mục tiêu này, hy vọng năm 2017 Thốt Nốt sẽ gặt hái được kết quả khả quan trong công tác CCHC.

LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, HUY ĐỘNG
VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ

LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ 

Cập Nhật 17-08-2014

Từ năm 2013 đến nay, bộ phận “một cửa” các cấp ở quận Thốt Nốt đã giải quyết và trả kết quả các hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức và công dân trước hẹn và đúng hẹn đạt 99,5%. Toàn quận cũng đã huy động hơn 330 tỉ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo sinh xã hội ở cơ sở. Đây là những kết quả nổi bật trong thực hiện Chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tập trung cho cơ sở” của Quận ủy Thốt Nốt đề ra.

Nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân

Nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân 

Cập Nhật 02-09-2009

Với quyết tâm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), từ đầu năm đến nay, UBND quận Thốt Nốt đã rà soát và loại bỏ nhiều thủ tục hành chính không còn phù hợp, tăng cường giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức bộ phận “một cửa” quận và các phường nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Nhờ vậy, đã giảm bớt phiền hà, rút ngắn thời gian cho bà con khi làm các hồ sơ, thủ tục hành chính.

Điểm sáng trong công tác cải cách 
hành chính

Điểm sáng trong công tác cải cách hành chính  

Cập Nhật 27-07-2017

Trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của quận Thốt Nốt, phường Tân Lộc là đơn vị dẫn đầu.

Tag: cải cách hành chính, Tân Lộc

Tạo sự hài lòng...

Tạo sự hài lòng...  

Cập Nhật 02-08-2018

Thốt Nốt là một trong những quận, huyện của TP Cần Thơ có nhiều nỗ lực thực hiện công tác cải cách hành chính, đạt kết quả tích cực.

Tag: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, thủ tục hành chính, cải cách hành chính

Điểm sáng trong công tác cải cách hành chính

Điểm sáng trong công tác cải cách hành chính  

Cập Nhật 14-03-2019

Năm 2018, quận Thốt Nốt là địa phương vươn lên vị trí dẫn đầu các quận, huyện về kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC).

Tag: cải cách hành chính Thốt Nốt

Thi đua cải cách hành chính

Thi đua cải cách hành chính  

Cập Nhật 23-05-2019

Quận Thốt Nốt đã đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện đột phá các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) theo kế hoạch của thành phố.

Tag: cải cách hành chính

Tạo sự hài lòng cho người dân

Tạo sự hài lòng cho người dân  

Cập Nhật 15-08-2019

Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, UBND quận Thốt Nốt không ngừng nỗ lực triển khai, thực hiện nhiều giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.

Tag: cải cách hành chính