Kết quả tìm kiếm cho "công tác kiểm tra (KT) giám sát (GS) trong Đảng"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 37

Tăng cường giám sát, kiểm tra xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh

Tăng cường giám sát, kiểm tra xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh 

Cập Nhật 30-05-2013

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Bình Thủy nhiệm kỳ 2010-2015, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp quận Bình Thủy đã giám sát (GS) chuyên đề 353 tổ chức đảng và 746 đảng viên, GS thường xuyên 422 tổ chức đảng và 19.903 lượt đảng viên; kiểm tra (KT) 430 lượt tổ chức đảng và 5.943 lượt đảng viên, trong đó có 4 tổ chức đảng và 72 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 47 đảng viên vi phạm. Kết quả trên cho thấy cấp ủy và UBKT các cấp quận Bình Thủy rất nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ GS, KT, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 
giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng 

Cập Nhật 23-12-2014

Công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) trong Đảng đã góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thúc đẩy kinh tế phát triển… Đó là đánh giá của đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy Bình Thủy về công tác KT, GS năm 2014 của Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy và cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong quận.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng 

Cập Nhật 24-05-2015

Nhiệm kỳ 2010-2015, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp quận Thốt Nốt đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS). Qua đó, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã ngăn ngừa có hiệu quả tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh giúp nhiều tổ chức đảng, đảng viên khắc phục hạn chế, khuyết điểm không để đến mức vi phạm phải thi hành kỷ luật. Đồng thời, qua KT, GS, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã phát hiện, xử lý kỷ luật 66 đảng viên vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM).

Tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát trong Đảng

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng 

Cập Nhật 15-09-2015

Nhiệm kỳ 2010-2015, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ TP Cần Thơ đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) trong Đảng; thi hành kỷ luật nghiêm đối với những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Nhờ vậy, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên được đẩy lùi; việc tham nhũng, lãng phí được ngăn chặn; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên…

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, NGĂN NGỪA ĐẢNG VIÊN VI PHẠM

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, NGĂN NGỪA ĐẢNG VIÊN VI PHẠM 

Cập Nhật 15-12-2015

Năm 2015, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ TP Cần Thơ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS). Qua đó đã kịp thời phát hiện sai phạm, xử lý kỷ luật 79 đảng viên vi phạm, giảm 117 đảng viên so với năm 2014.

NINH KIỀU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG ĐẢNG

NINH KIỀU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG ĐẢNG 

Cập Nhật 16-02-2016

Năm 2015, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp quận Ninh Kiều đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS). Qua đó, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh giúp nhiều tổ chức đảng, đảng viên khắc phục hạn chế, khuyết điểm vươn lên tiến bộ. Nhờ vậy, trong năm không có tổ chức đảng vi phạm, số đảng viên vi phạm giảm 12 trường hợp so với năm trước.

Tăng cường kiểm tra, giám sát,

góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tăng cường kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng  

Cập Nhật 16-06-2018

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp quận Ninh Kiều đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) trong Đảng.

Tag: kiểm tra giám sát Đảng quận Ninh Kiều

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm trong Đảng

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm trong Đảng  

Cập Nhật 19-07-2018

Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Vĩnh Thạnh thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) trong Đảng.

Tag: kiểm tra, giám sát, vi phạm trong Đảng, tự diễn biến, tự chuyển hóa

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát  

Cập Nhật 14-02-2019

Thời gian qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Cờ Đỏ thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) trong Đảng.

Tag: Cờ Đỏ, kiểm tra giám sát

Giữ nghiêm kỷ luật của Đảng

Giữ nghiêm kỷ luật của Đảng  

Cập Nhật 16-04-2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng huyện Phong Điền thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Tag: kỷ luật của Đảng