Kết quả tìm kiếm cho "công tác Tuyên giáo"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 302

Mỗi cán bộ làm công tác Tuyên giáo là một chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng

Mỗi cán bộ làm công tác Tuyên giáo là một chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng  

Cập Nhật 31-07-2017

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày Truyền thống Công tác Tuyên giáo của Đảng, Báo Cần Thơ có bài phỏng vấn đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, về tầm quan trọng của công tác Tuyên giáo, công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay.

Tag: công tác Tuyên giáo, mặt trận tư tưởng

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh

chính trị vững vàng

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng 

Cập Nhật 02-08-2017

(CT)- Ngày 1-8-2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2017).

Tag: 87 năm Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng, tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ

Công tác tuyên giáo góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đất nước

Công tác tuyên giáo góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đất nước  

Cập Nhật 26-12-2017

Ngày 25-12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Tag: Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, đồng chí Võ Văn Phuông, đồng chí Võ Văn Thưởng

Công tác Tuyên giáo Cần Thơ đổi mới, phát triển và sáng tạo

Công tác Tuyên giáo Cần Thơ đổi mới, phát triển và sáng tạo  

Cập Nhật 31-07-2018

Nhìn lại lịch sử cách mạng nước ta, ngay từ những ngày đầu thành lập, cho thấy công tác tư tưởng văn hóa (nay là công tác tuyên giáo) được Đảng ta hết sức quan tâm và coi trọng.

Tag: Công tác Tuyên giáo, Cần Thơ, Đồng chí Phạm Văn Hiểu

Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao tính chiến đấu, thuyết phục và hiệu quả của công tác tuyên giáo

Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao tính chiến đấu, thuyết phục và hiệu quả của công tác tuyên giáo  

Cập Nhật 24-12-2018

(CT)- Ngày 24-12-2018, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Tag: công tác tuyên giáo 2018, Phạm Văn Hiểu

Ký kết giao ước thi đua công tác Tuyên giáo năm 2019

Ký kết giao ước thi đua công tác Tuyên giáo năm 2019  

Cập Nhật 26-02-2019

(CT)- Ngày 25-2-2019, Ban Tuyên giáo (BTG) Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua công tác Tuyên giáo năm 2019 (ảnh). Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đến dự.

Tag: giao ước thi đua, công tác Tuyên giáo

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo tinh nhuệ trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của Đảng

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo tinh nhuệ trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của Đảng  

Cập Nhật 01-08-2019

(CT)- Ngày 1-8-2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp mặt Kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2019).

Tag: Đồng chí Phạm Văn Hiểu, cán bộ tuyên giáo, Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân  

Cập Nhật 19-12-2019

(CT)- Chiều 19-12, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tag: Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019

Ký kết thi đua công tác Tuyên giáo năm 2020

Ký kết thi đua công tác Tuyên giáo năm 2020  

Cập Nhật 24-02-2020

(CT)- Ngày 24-2-2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị ký kết thi đua công tác Tuyên giáo năm 2020.

Tag: Ký kết thi đuam công tác Tuyên giáo

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo theo hướng

chủ động, thiết thực, hướng về cơ sở

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, thiết thực, hướng về cơ sở  

Cập Nhật 31-07-2020

Trong 90 năm qua, Đảng ta luôn xem công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng là mặt trận hàng đầu; là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng.

Tag: Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng