Kết quả tìm kiếm cho "cách mạng Cuba"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 11

Chủ tịch Fidel Castro vẫn là linh hồn của cách mạng Cuba 

Cập Nhật 21-02-2008

• Tổng thống Brazil: “Fidel-huyền thoại sống của nhân loại”