Kết quả tìm kiếm cho "các cấp ủy đảng huyện Thới Lai"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 30

Chuyển biến mới ở Đảng bộ xã Tân Thạnh

Chuyển biến mới ở Đảng bộ xã Tân Thạnh 

Cập Nhật 23-03-2014

Những cán bộ, đảng viên vi phạm đã bị xử lý kỷ luật nghiêm túc; tình trạng mất đoàn kết nội bộ trong Đảng ủy đã khắc phục; các mặt hạn chế trong công tác cải cách hành chính được chấn chỉnh; việc vận động sức dân xây dựng nông thôn mới được phát huy… Đó là những kết quả nổi bật của Đảng bộ xã Tân Thạnh (huyện Thới Lai) trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4).

TÍCH CỰC TRIỂN KHAI ĐƯA NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

TÍCH CỰC TRIỂN KHAI ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG 

Cập Nhật 19-07-2015

Sau đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy cơ sở đảng ở huyện Thới Lai đã nhanh chóng xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy phù hợp; xây dựng chương trình hành động triển khai đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Đến nay, hầu hết các cấp ủy cơ sở hoạt động nền nếp, ổn định, đã tạo được sự chuyển biến mới trên nhiều lĩnh vực.

Nét mới ở Thới Thạnh

Nét mới ở Thới Thạnh 

Cập Nhật 12-02-2017

Hơn 4 năm qua, Đảng ủy xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai đã thực hiện tốt quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; công khai, dân chủ trong mọi hoạt động. Nhờ vậy, nội bộ đã đoàn kết thống nhất, tạo sức bật mới trong các phong trào cách mạng của địa phương. Đây là một trong những kết quả nổi bật nhất của Đảng bộ xã trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4).

Nở rộ mô hình dân vận khéo

Nở rộ mô hình dân vận khéo  

Cập Nhật 29-08-2017

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” (DVK) được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể huyện Thới Lai quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Tag: Dân vận khéo, Thới Lai, Tổ hợp tác làm vườn

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chỉnh đốn Đảng

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chỉnh đốn Đảng  

Cập Nhật 22-02-2018

Thời gian qua, cấp ủy và UBKT Đảng ủy xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ và cán bộ, đảng viên.

Tag: chỉnh đốn Đảng

“Chăm bồi hội viên, quần chúng, cán bộ

người dân tộc Khmer”

“Chăm bồi hội viên, quần chúng, cán bộ người dân tộc Khmer”  

Cập Nhật 16-04-2018

Nhờ sự quan tâm, chăm bồi, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và sự phấn đấu của các cá nhân, huyện Thới Lai có 65 đảng viên là người dân tộc Khmer.

Tag: đảng viên người dân tộc Khmer

Thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế hiệu quả

Thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế hiệu quả  

Cập Nhật 23-10-2018

Thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, triển khai đồng bộ các giải pháp vận động, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất.

Tag: phát triển mô hình kinh tế

Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Khmer

Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Khmer  

Cập Nhật 20-04-2020

Cùng với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, hệ thống Mặt trận huyện Thới Lai đã có những hỗ trợ thiết thực đối với các hộ đồng bào dân tộc Khmer, như: hỗ trợ xây dựng nhà ở, vốn làm ăn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm...

Tag: đồng bào dân tộc Khmer, Ủy ban MTTQVN huyện Thới Lai, Tết Chôl Chnăm Thmây, Xã Định Môn, huyện Thới Lai

Phát huy nguồn lực, chung sức xây dựng quê hương

Phát huy nguồn lực, chung sức xây dựng quê hương  

Cập Nhật 17-05-2020

Xác định tầm quan trọng của hạ tầng giao thông trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể huyện Thới Lai huy động

Tag: Phát huy nguồn lực, chung sức xây dựng quê hương, hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế xã hội, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Thới Lai, nông thôn mới

Khí thế mới, động lực mới

Khí thế mới, động lực mới  

Cập Nhật 05-07-2020

Thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội (ĐH) Đảng các cấp, tiến tới ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và nhân dân huyện Thới Lai đã và đang thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực.

Tag: Đại hội Đảng các cấp